Jalkautuvat palvelut antavat lisätukea Etevassa

Rubrik: Jalkautuvat palvelut antavat lisätukea Etevassa
Ort: Uusimaa (pois lukien Helsinki), Kanta-ja Päijät-Häme
Organisation/arbetsgemenskap: Eteva kuntayhtymä
Tid för genomförande: Toiminta on vakiintunutta vuodesta 2017 lähtien.
Samarbetspartner: Eteva kuntayhtymän Elämän tuen asiakkaat ja yksiköt sekä Erityispalvelut. Asiakkaan omaiset ja läheiset ovat mukana mahdollisuuksiensa mukaan.
Behov som ledde till boendegärningen:

Asiakkaan tuen tarve tilanteessa, jossa Etevan asumisyksikön tai päiväaikaisen toiminnan yksikön henkilökunnan olemassa olevat keinot eivät riitä asiakkaan tukemiseen haastavassa tilanteessa tai tarvitaan henkilökunnan osaamisen vahvistamista uudessa tai muuttuneessa tilanteessa.

Åtgärder:

Jalkautuvien palveluiden tehtävänä on ohjauksellisin ja koulutuksellisin keinoin ennaltaehkäistä haastavien asiakastilanteiden syntymistä ja reagoida viipymättä kriisiytymässä oleviin tai jo kriisiytyneisiin asiakastilanteisiin. Jalkautuvat palvelut tulevat asiakkaan ja työyhteisön tueksi silloin, kun asiakkaan ohjauksen suunnitteluun ja toteutukseen tarvitaan lisätukea yksikön omien keinojen ja asiantuntijatyön lisäksi tai kun asiakkaan elämään on tulossa suuria muutoksia, kuten muutto uuteen kotiin.

Resultat och utvärdering:

Jokaisen Jalkautuvien palveluiden asiakkaan kohdalla työn edistymistä seurataan toimintayksikön palvelupäällikön ja henkilökunnan sekä Jalkautuvien palveluiden henkilökunnan yhteistyönä. Yksikössä järjestetään säännöllisesti väliarviointeja, joissa suunnitelmaa päivitetään vastaamaan sen hetkistä tarvetta.

Fortsättning av utvecklingsarbetet:

Toiminta on Etevassa vakiintunut osaksi normaalia palvelutoimintaa. Toiminnan arviointi ja kehittämistyö ovat jatkuvaa.

Internetlänk till videon:

https://www.youtube.com/watch?v=iqlY1qilO9U

(sidan öppnas i ny flik)

Kontaktuppgifter: Heidi Mäkisalo
0403047228
heidi.makisalo@eteva.fi