Foto: Liisa Huima

Gärningar

Boendegärningar är god praxis som stöder ett jämlikt boende för personer med funktionsnedsättning. 

Boendegärningar är tillvägagångssätt och rutiner med vilka personer med funktionsnedsättning får det stöd de önskar på platser där de vill bo och röra sig. De kan gälla anordnande av boende och service, bostaden och dess fysiska läge, livet i ett eget hem och delaktighet i en gemenskap.

Från ord till handling

På den här sidan kan du läsa om exempel på lyckade boendegärningar. Genom att fylla i vår blankett för boendegärningar kan du föreslå att din egen boendegärning publiceras.

Med hjälp av sakorden i samband med gärningen kan du filtrera och titta på andra gärningar som anknyter till sakordet. Hela terminologin och beskrivningarna av orden finns på Terminologi -sidan.

Jalkautuvat palvelut antavat lisätukea Etevassa

Jalkautuvien palveluiden tehtävänä on ohjauksellisin ja koulutuksellisin keinoin ennaltaehkäistä haastavien asiakastilanteiden syntymistä ja reagoida viipymättä kriisiytymässä oleviin tai jo kriisiytyneisiin asiakastilanteisiin. Jalkautuvat palvelut tulevat asiakkaan ja työyhteisön tueksi silloin, kun asiakkaan ohjauksen […]

Läs mera

Etikett: Livskvalitet | Personligt stöd | Stöd i boendet

PikkuKarelia, pienestä ryhmäkodista turvaa lapselle

Kasvatuksellinen kuntoutus tähtää lasten ja nuorten toimintakyvyn ja omatoimisuuden lisäämiseen, omien tunteiden tunnistamiseen ja hallintaan sekä sosiaalisten taitojen ja elämänhallinnan kehittymiseen. Itsemääräämisoikeutta tuemme kaikissa asioissa turvallisuuden rajoissa. Arjen perustana on yksilöllisen suunnitelman […]

Läs mera

Etikett: Delaktighet | Livskvalitet | Personligt stöd