Joonaksen matka itsenäiseen elämään

Rubrik: Joonaksen matka itsenäiseen elämään
Ort: Lieto
Organisation/arbetsgemenskap: KTO Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus
Tid för genomförande: 2013-2019
Samarbetspartner: KTO:n työhönvalmentaja Ari Finne
Behov som ledde till boendegärningen:

Joonas muutti Paimiosta Verkarannan asumisvalmennusyksikköön vuonna 2013, ollessaan täysi-ikäisyyden kynnyksellä. Hän haaveili itsenäisemmästä asumismuodosta ja oikeista palkkatöistä. Töissä Joonas kävi KTO:n työtoiminnassa. Tavoitteena oli asua asumisvalmennuksessa 3-5 vuotta ja tänä aikana opetella arjen taitoja niin, että tulevaisuudessa Joonas pärjäisi kevyemmällä ohjauksella ja tuella.

Åtgärder:

Joonas muutti Paimiosta Verkarannan asumisvalmennusyksikköön vuonna 2013. Verkarannassa asumisvalmennukseen sisältyi arjen askareiden opettelua asioinneista ruuanlaittoon. Ohjaustyön perustana olivat yhdessä laaditut suunnitelmat ja Joonaksen omat tulevaisuuden unelmat. Omaa suuntaa pohdittiin taitojen ja kiinnostuksen kautta, myös opiskelumahdollisuuksia kartoitettiin.

Asumisen ja arjen taitoja opeteltiin suunnitellusti muutaman vuoden ajan. Joonaksen vahvuudet ja taidot antoivat edellytyksiä myös tuettuun asumiseen. Muutto asumisvalmennusyksiköstä omaan yksiöön ja kevyempään ohjaukseen mahdollistui alkuvuodesta 2016. Verkarannan tuetun asumisen puolelta vapautui asunto. Joonas sekä hänen verkostonsa kokivat hänen saaneen riittävästi taitoja asumisvalmennuksesta. Yksilöllinen suunnitelma laadittiin vastaamaan Joonaksen tuen tarpeita. Sen lisäksi yksikön ohjaustyötä linjaa yhdessä Joonaksen kanssa laadittu itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeutta tukeva ja edistävä suunnitelma.

Sopiva työpaikka löytyi KTO:n työvalmentajan avulla, hänen verkostojensa kautta. Aluksi Joonas kävi töissä parina päivänä viikossa työtoiminnan ohessa. Lopulta eläke jätettiin lepäämään Joonaksen siirtyessä kokopäiväisesti palkkatuettuun työhön.

Resultat och utvärdering:

Joonas on kartuttanut taitojaan valtavasti näiden vuosien aikana ja pärjää nykyisessä asumismuodossaan hyvin. Tärkeintä on ollut Joonaksen oma motivaatio. Etenkin työstään hän on saanut paljon kehuja. Joonas suoritti myös ajokortin, jotta ei ole liikkuvassa työssään riippuvainen julkisen liikenteen tai työkavereiden aikatauluista.

Hyvällä yhteistyöllä on saatu paljon aikaan. Asumisyksikön henkilökunta ohjaa ja tukee arjen kiemuroissa ja haasteissa, esimerkiksi siisteyden ylläpitämisessä. Työkuvioissa tukee työvalmentaja.

Fortsättning av utvecklingsarbetet:

Joonas elää kiireistä nuoren miehen elämää. Asuminen jatkuu tuetussa asumisessa ja työtilanne on vakiintunut.

Internetlänk till videon:

Kontaktuppgifter: Annukka Kainulainen
0401805135
annukka.kainulainen@kto-vs.fi