Klubitoiminnan avulla kohtaamispaikka nuorille tukiasukkaille

Rubrik: Chillaillaan- hanke, Klubitoiminta
Ort: Mikkeli
Organisation/arbetsgemenskap: Savon Vammaisasuntosäätiö Sr, Chillaillaan- hanke
Tid för genomförande: 2018-2020
Samarbetspartner: Ohjaamo Olkkari/Mikkeli, Mikkelin kaupungin nuorisopalvelut, Xamk, Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki Ry, Essote/Vammaispalvelut, Ammattiopisto Spesia, Mikkelin Teatteri, Mikkelin Valokuvakeskus
Behov som ledde till boendegärningen:

Itsenäisesti asuvat erityistä tukea tarvitsevat nuoret jäävät usein vaille tukea ja ohjausta ilta-aikaan ja viikonloppuisin, jolloin he saattavat kokea olonsa yksinäiseksi ja syrjäytyvät ns. normaalien nuorten vapaa-ajan viettoon liittyvistä tavoista ja harrastuksista. Mikkelin alueella tehdyn selvityksen mukaan nuoret kaipaisivat kaupungilla sijaitsevaa kokoontumispaikkaa, jossa voisi viettää aikaa yhdessä ja keskustella ajankohtaisista asioista.

Åtgärder:

Chillaillaan -hankkeen myötä Mikkelissä on käynnistynyt klubitoiminta. Klubitoimintaa järjestetään Katajamäen toimintakeskuksen tiloissa maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 17-20 ja joka toinen lauantai Mikkelin nuorisopalveluiden nuorisokahvila Starlightissa klo 12-15.

Nuoret ovat mukana toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Osa nuorista osallistuu suunniteltuun toimintaan ja osa tulee viettämään aikaa ja tapaamaan muita nuoria tai keskustelemaan työntekijöiden kanssa. Klubilla vierailee myös hankkeen yhteistyötahoja, kuten ehkäisevän päihdetyön koordinaattori ja etsivät nuorisotyöntekijät.

Chillaillaan- hanke on Savon Vammaisasuntosäätiön hallinnoima ja STEA:n rahoittama hanke, jonka kohderyhmänä ovat Mikkelin alueen 15-34-vuotiaat eritysnuoret ja nuoret aikuiset. Hankkeen tavoitteena on yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy sekä osallisuuden ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen.

Resultat och utvärdering:

Klubitoiminta on käynnistynyt elokuussa 2018. Ensimmäisen toimintavuoden aikana klubitoiminta on tavoittanut noin 40 nuorta. Nuoria käy klubi-illoissa n. 6-16 nuorta/ ilta.

Klubitoiminnan alussa nuorille on tehty kartoitus liittyen heidän sosiaalisiin verkostoihin ja osallisuuteen. Jokaisen klubi-illan päätteeksi nuorilta kerätään suullisesti palautetta klubitoiminnasta. Klubilla on lisäksi palautepostilaatikko, johon nuoret voivat jättää palautetta tai toiveita anonyymisti.

Nuoret ovat kertomansa mukaan kokeneet klubitoiminnan merkityksellisenä ja mukavana tapana viettää vapaa-aikaa.

Fortsättning av utvecklingsarbetet:

Hanke toimii Mikkelissä vuoden 2020 loppuun asti, jonka jälkeen klubitoimintaa on tarkoitus jatkaa eri yhteistyötahojen ja nuorten voimin.

Internetlänk till videon:

Kontaktuppgifter: Annastina Rouvinen
0447512800
annastina.rouvinen@savas.fi