”Mun elämä- kurssi”

Rubrik: "Mun elämä- kurssi"
Ort: Lahti
Organisation/arbetsgemenskap: Phhyky, vammaispalvelut, tukiasuminen
Tid för genomförande: 4/2019-
Samarbetspartner: Kurssin ohjaaja, Olkkarin päiväaikainen toiminta, Naapurit hankkeen ylläpitämä Iltaolkkari, Ritatornin palvelukoti, omaiset
Behov som ledde till boendegärningen:

Usein asumisharjoittelu/ -valmennuspaikat ovat ympärivuorokautisen asumisyksikön yhteydessä, joissa on hankala saada todellista kuvaa itsenäisestä asumisesta. Tähän tarpeeseen on vastattu ”Mun elämä- kurssilla”, jonka tavoitteena on antaa asiakkaalle mahdollisuus mahdollisimman itsenäiseen, itsensä näköiseen elämään asukkaan omassa kodissa. Asiakkaan muuttaessa omaisten luota tai hyvin tuetusta asumisesta omaan kotiin, harppaus on suhteellisen suuri ja hallittavia asioita on yhtäkkiä paljon.

Åtgärder:

Kurssi on syntynyt tarpeesta järjestää intensiivisempää, räätälöityä asumisvalmennusta. Yksi tukiasunnoista oli tyhjillään ja oiva tätä tarkoitusta varten. Sopivaksi asiakas ehdokkaaksi valikoitui kotoa pois muuttava nuori, joka tarvitsi itsenäisen elämän aloittamiseen tukea. Tukiverkko on koottu eri toimijoista, mukana ovat ”Mun elämä- Kurssin” ohjaaja, päiväaikaisen toiminnan ohjaajia (aamut), Naapurit hankkeen ylläpitämästä vapaa-ajan toiminta Olkkarista ohjaajia (vkl). Lisäksi joka ilta palvelukodilta soitetaan tukipuhelu asiakkaalle, kysellään illan sujuminen.

Arkiaamuisin päiväaikaisen toiminnan ohjaaja käy katsomassa asiakkaan aamun sujumista ja lähdön päiväaikaiseen toimintaan. Alussa bussimatkat kuljettiin yhdessä, nyt kulkeminen jo omatoimista. Joka arki-iltapäivä sama, tuttu ”Mun elämä- kurssin” ohjaaja menee asukkaan kotiin ohjaamaan päivittäisissä toiminnoissa. Kurssin tavoite on tukea asiakkaan itsenäistymistä, asumisvalmiuksia, elämänhallinnan taitoja ja sosiaalisia verkostoja. Olemme etsineet apukeinoja arkeen ko. asiakkaan tarpeisiin ja luoneet rutiineja. Arjentaitojen ja kotiaskareiden opettelun lisäksi tutustuneet lähiympäristöön, paikallisiin palveluihin ja vapaa-ajan viettopaikkaan Olkkariin. Olemme myös miettineet menneisyyttä, mistä minä tulen ja mihin minä kuulun sekä tehneet oman elämän suunnittelua, mitä minä tulevaisuudeltani haluan. Pohjana olemme käyttäneet Verneristä löytyvää ”Minun suunnitelmani”- työkalua.

Viikonloppu käynteihin asiakkaan luona on nimetty kaksi ohjaajaa, jotka aamupäivällä menevät asiakkaan luokse kuulostelemaan aamun sujumista, jonka jälkeen he menevät läheiselle palvelukodille lounaalle. Loppu päivän asiakas saa viettää vapaa-aikaa haluamallaan tavalla, kuitenkin kannustetaan mukaan yhteiseen tekemiseen.

Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä aamu-, iltapäivä-, viikonloppu ohjaajien, omaisten, päiväaikaisen toiminnan ohjaajien ja esimiesten kesken saadaksemme mahdollisimman hyvän alun nuoren oman elämän alkuun.

Resultat och utvärdering:

Kurssin alussa tuen ja ohjauksen määrä on vahvempaa. Taitojen ja elämänhallinnan karttuessa ohjaaja siirtyy pikkuhiljaa taka-alalle, antaa asiakkaalle enemmän vastuuta. Tilanteen niin salliessa tukea vähennetään asteittain. Kurssin aikana pystytään kartoittamaan, mikä on asiakkaalle mahdollisesti jäävä tuen tarve.
Toteuttamisessa tärkeää on tavoitteellisuus, tarkka toteuttamissuunnitelman teko. Tavoitteiden asettaminen, kulkeminen pienin askelin kohti mahdollisimman itsenäistä omaa elämää.

Kurssissa mukana ollut asiakas on ollut innostunut omasta elämästä ja motivoitunut työskentelyyn

Fortsättning av utvecklingsarbetet:

Tällä hetkellä ”Mun elämä- kurssilla” on yksi asiakas. Haaveenamme on saada siihen lisää asiakkaita, antaa useammalle mahdollisuuden kulkea kohti omia unelmia, kohti itsenäistä omaa elämää

Internetlänk till videon:

Kontaktuppgifter: Liisa Kurtti
0444823129
liisa.kurtti@phhyky.fi