Näin minä haluan asua -kurssilla vertaistukea ja yhteistä keskustelua asumisesta

Rubrik: Näin minä haluan asua -kurssi
Ort: Tampere, Turku, Valkeakoski
Organisation/arbetsgemenskap: Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
Tid för genomförande: Vuodesta 2019 alkaen
Samarbetspartner: Alueiden erityisammattikoulut, vammaispalvelut, tukiyhdistykset, muut alueen toimijat, Kehitysvammaisten Tukiliitto
Behov som ledde till boendegärningen:

Nuoruudesta aikuisuuteen siirtyminen on iso elämänmuutos. Omat unelmat tulevaisuudesta, opinnoista, työelämästä ja omasta kodista ovat tärkeitä. Pyrimme aloittamaan itsenäistyvien, tukea tarvitsevien nuorten tulevaisuuden suunnittelua yhä varhaisemmassa vaiheessa.Usein tilanne on kuitenkin vielä se, että nuoren tulevaisuuden asumisen järjestämistä aloitetaan aktiivisesti suunnittelemaan vasta jatko-opinnoissa. Asumisen suunnittelun tueksi lähdimme rakentamaan yhteistyössä kurssia perheille.

Åtgärder:

Aikuisuuden kynnyksellä toimintaa on toteutettu vuodesta 2013 lähtien. Esimerkki Aikuisuuden kynnyksellä toiminnasta Viitasaarella on katsottavissa osoittteesta https://www.youtube.com/watch?v=CCOSjtZzI3s. Toiminnan merkeissä lähdimme toteuttamaan kurssikokonaisuutta. Pirkanmaalla asumisen suunnittelua lähdettiin suunnittelemaan yhdessä erityisammattikoulujen henkilökunnan kanssa.
Yhteisten keskustelujen pohjalta lähdimme rakentamaan Näin minä haluan asua - kurssia, joka suunnattiin Pirkanmaalla Telma-opintoja suorittaville opiskelijoille sekä heidän läheisilleen. Kurssille osallistui yhteensä 11 perhettä. Kurssilla oli kolme tapaamiskertaa, oma ohjelma nuorille ja vanhemmille. Kokonaisuuteen sisältyi myös ennakko- ja välitehtäviä, joita osallistujat työstivät tapaamisten välissä yhdessä ohjaajien kanssa osana Telma-opintoja. Kurssin aikana oli mahdollista käydä myös tutustumassa kahteen eri asumisyksikköön. Nuorten työskentely pohjautui Näin minä haluan asua -työkirjaan. Myös Näin minä pärjään -kirjaa on mahdollista käyttää kurssimateriaalina. Vanhempien ryhmässä käytimme Omille siiville -työkirjaa muuttuvan vanhemmuuden työstämisen tukena.

Resultat och utvärdering:

Kurssi toteutui erittäin onnistuneesti ja saimme perheiltä paljon positiivista palautetta. Vertaistuki ja asioiden pohtiminen sekä suunnittelu yhdessä koettiin tärkeäksi. Yhteistyö järjestäjätahojen kanssa toimi erittäin hyvin ja äärimmäisen tärkeänä koettiin se, että nuorilla oli kurssilla tukihenkilöinä tutut ohjaajat oppilaitoksesta. Tämä edisti myös asioiden eteenpäin viemistä ja työstämistä kurssikertojen välillä. Näin minä haluan asua -kurssin suorittaminen jatko-opintojen aikana edistää asumisen suunnittelun eteenpäin viemistä. Osallistuneista nuorista kolme on aloittanut myös asumisharjoittelun kurssilla saadun innostuksen vuoksi.

Fortsättning av utvecklingsarbetet:

Tampereella jatkamme kurssin toteuttamista yhteistyössä kerran vuodessa, seuraava kurssi järjestetään syksyllä 2020. Räätälöimme kurssia eri puolilla Suomea. Tänä vuonna järjestämme kurssin myös Valkeakoskella sekä Turussa.

Internetlänk till videon:

https://www.kvps.fi/images/tiedostot/nain_haluan_asua_2020.pdf

(sidan öppnas i ny flik)

Kontaktuppgifter: Satu Koivurinne
040-1828219
satu.koivurinne@kvps.fi