Varhaiskasvatus ja perusopetus vaikeavammaisen lapsen kotona asumisen tukena

Rubrik: Varhaiskasvatus ja perusopetus vaikeavammaisen lapsen kotona asumisen tukena
Ort: Tampere
Organisation/arbetsgemenskap: Tampereen kaupunki, Erho-yksikkö
Tid för genomförande: Vuodesta 2010, jatkuen toistaiseksi
Samarbetspartner: Perheet, laajasti kaupungin omat toimijat, yksityiset toimijat, terapeutit, muut lasta hoitavat tahot jne.
Behov som ledde till boendegärningen:

Monen vaikeasti monivammaisen lapsen/nuoren kotona asuminen alkaa lapsen kasvaessa käydä usein haastavaksi. Vaikka kotiin on mahdollista asunnonmuutostöinä tehdä arkea helpottavia ratkaisuja, eivät kotona tilat ja neliöt aina mahdollista arjen joustavia perustoimintoja. Haasteeksi koetaan vanhempien ja koko muun perheen paitsi fyysinen, myös henkinen jaksaminen.

Åtgärder:

Erho-yksikkö on Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen alaista toimintaa ja kohderyhmänä ovat kaikkein vaikeimmin kehitysvammaiset ja pitkäaikaissairaat lapset ja nuoret. Yksikkö mahdollistaa lapsille lakisääteisten pedagogisten oikeuksien toteutumisen (varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus) ja on pääsääntöisesti auki arkisin klo 6-18 välisenä aikana.
Perheiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ja yhdessä mietitään ratkaisuja arjen pulmiin. Pyritään tulemaan puolitiehen vastaan, mutta ei tehdä asioita vanhempien puolesta. Käytännössä voidaan sopia esim. lapsen päivittäisten peruspesujen huolehtimisesta yksikössä, jossa tilat ja henkilökunta mahdollistaa niiden joustavan toteutumisen. Yksiköstä lähdetään tarvittaessa mukaan lääkärikäynneille, apuvälineyksikköön tms. lapsen hoitoon ja kuntoutukseen liittyvään tarpeeseen, jos vanhempi niin toivoo. Resurssien mukaan annetaan apua myös kotiin lapsen sairastuessa tai voinnin estäessä lapsen matkustamisen yksikköön.
Perheiden jaksamista pyritään tukemaan paitsi konkreettisilla, hoidon järjestämiseen liittyvillä teoilla, myös antamalla palveluohjausta ja mahdollistamalla vertaistuki. Yhteistyötä tehdään mm. MLL:n perhetyöntekijän kanssa, jonka johdolla vanhemmille mahdollistuu halutessaan osallistuminen keskusteluryhmään kerran kuukaudessa. Ryhmän aikana lastenhoito järjestyy tarvittaessa Erho-yksikössä. Lisäksi yhteisöllistä ilmapiiriä pyritään luomaan ja mahdollistamaan vertaistukea, viettämällä yhteisiä perhepäiviä 1-2 kertaa vuodessa. Pienillä arjen teoilla, joustavuudella ja yhteistyöllä (paitsi perheiden, myös lapsen ympärillä pyörivän palveluverkoston kanssa), pyritään tukemaan perheiden jaksamista niin, että myös vaikeavammaisen lapsen / nuoren kotona asuminen mahdollistuisi mahdollisimman pitkään.

Resultat och utvärdering:

Perheet ovat palveluun pääsääntöisesti tyytyväisiä. Perheiden toiveita ja tarpeita pyritään kuulemaan herkällä korvalla ja kehittämään palvelua jatkossakin yhdessä perheiden kanssa, heidän tarpeistaan lähtien.

Fortsättning av utvecklingsarbetet:

Toiminta jatkuu Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen alaisuudessa, palvellen koko kaupunkia, sekä ympäristökuntien tarpeita. Yksikön toimitilat tulevat syksyllä 2020 muuttamaan Kalevasta Vuoreksen kaupunginosaan.

Internetlänk till videon:

Kontaktuppgifter: Katriina Turku
+358408007398
katriina.turku@tampere.fi