Videon om kvalitetskriterier för boende

Rubrik: Videon om kvalitetskriterier för boende
Ort: Svenskfinland
Organisation/arbetsgemenskap: FDUV
Tid för genomförande: 2019
Samarbetspartner: Steg för Steg
Behov som ledde till boendegärningen:

Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning (KVANK) har utarbetat nio kvalitetskriterier för boende. Kvalitetskriterierna för boende ger anvis­ningar om hur boendet för personer med funktionsnedsättning ska utvärderas och utveck­las. Utgångspunkten för boendet för personer med funktionsnedsättning är jämlikhet – de har rätt till ett gott liv som alla andra. FDUV och Steg för Steg såg ett behov av att konkretisera kvalitetskriterierna - vad handlar det egentligen om i vardagen?

Åtgärder:

FDUV och Steg för Steg analyserade och konkretiserade kvalitetskriterierna till korta frågor gällande personens liv och vardag. Därefter intervjuades tre medlemmar av Steg för Steg, om deras liv och vardag utgående från kvalitetskriterierna. Medlemmarna är personer med intellektuell funktionsnedsättning och kommer från olika delar i Svenskfinland.

Resultat och utvärdering:

Detta resulterade i en film per kriterium, totalt nio videon. Videona finns på FDUV:s hemsida och Youtube kanal.

Fortsättning av utvecklingsarbetet:

Videorna kan användas för spridning av kvalitetskriterierna vid olika informationstillfällen riktade till professionella, anhöriga och personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Internetlänk till videon:

https://www.youtube.com/watch?v=Q0dz5aWEayk&list=PLjlvGDplmcSlH7rJsI_gpM7oiQIkfsDUY

(sidan öppnas i ny flik)

Kontaktuppgifter: Nina Normann
040 5085110
nina.normann@fduv.fi