Foto: Liisa Huima

Videor

FDUV har producerat videor där personer med intellektuell funktionsnedsättning berättar hur kvalitetskriterierna för boende syns i deras vardag.

Kvalitetskriterium 1 – Boende i en gemenskap

Kvalitetskriterierna för boende är utarbetade av Delegationen för boende för personer med utvecklingsströrning (KVANK). Kvalitetskriterierna tar fasta på hur boendetjänsterna påverkar personens liv. Det finns nio kvalitetskriterier. FDUV har intervjuat tre av Steg för Stegs medlemmar om deras vardag utgående från boendekriterierna.