Bli partner

Var vänlig och läs dataskyddsbeskrivningen (PDF) innan du fyller i blanketten.

Anslutningskategori
Som organisation förbinder vi oss att utveckla gott boende för personer med funktionsnedsättning. För att dela med oss av vårt kunnande berättar vi om gärningar vi gjort som främjar jämlikt boende. I vårt utvecklingsarbete beaktar vi Kvalitetskriterierna för boende. Som organisation godkänner vi att vårt namn publiceras på webbsidan Asumisen tekoja (Boendegärningar).
Som privatperson vill jag ge mitt stöd för utvecklandet av gott boende för personer med funktionsnedsättning genom att främja jämlikhet genom mitt eget handlande. Som privatperson samtycker jag till att mina uppgifter lagras. Uppgifterna publiceras inte.
Grundläggande uppgifter