Berätta om boendeutveckling

Med utvecklingsverksamhet främjas funktionshindrade personers möjligheter till vanligt boende och egna levnadsval. Utvecklingsarbetet kan gälla olika delområden för boende och delaktighet och stöd i anslutning till dem. Den information och det material som producerats inom ramen för utvecklingsverksamheten är viktiga redskap som stöder förverkligandet av boendeåtgärder som främjar jämlikhet.

På blanketten nedan kan du lämna in uppgifter om ett enskilt projekt eller annat utvecklingsarbete för publicering på den här webbplatsen (Asumisen tekoja / Boendegärningar). Du kan också lämna in uppgifter om redan avslutade projekt. Kontrollera före det om arbetet redan är nämnt på Utveckling -sidan.

Om det behövs uppdatering av uppgifter om projekt eller verksamhet som redan finns på webbplatsen (t.ex. nytt material) ta kontakt per e-post.

Webbsidornas administratörer går igenom texten innan den publiceras och gör behövliga bearbetningar.

Var vänlig och läs dataskyddsbeskrivningen (PDF) innan du fyller i blanketten.

Grundläggande uppgifter
Beskrivning av projektet/utvecklingsarbetet
Ange det år då projektet/utvecklingsarbetet slutfördes eller välj tills vidare pågående projekt.
Berätta kort om syftet med projektet/utvecklingsarbetet. Se till att beskrivningen är tillräckligt konkret. (max. 1000 tecken)
Gör upp en lista över material som producerats (handböcker, blanketter, arbetsböcker, rapporter o.s.v.), som är tillgänglig för andra personer på webben eller via beställning.
Bifoga här länken till webbsidan där materialet finns. Om det inte finns något material, bifoga en internetlänk till sidan med mer information om projektet eller utvecklingsarbetet.