Kuva: Liisa Huima

Tekoja

Asumisen teot ovat onnistuneita käytäntöjä, jotka tukevat asumisen yhdenvertaisuutta. Asumisen teoilla vaikutetaan vammaisen henkilön kokemukseen hyvästä asumisesta.

Asumisen teot ovat toimintatapoja, joissa vammaiset ihmiset saavat toivomaansa tukea sinne missä he haluavat asua ja liikkua. Ne koskevat asumisen ja palvelujen järjestämistä ja tuottamista, asuntoa ja sijaintia, omassa kodissa asumista ja elämistä sekä yhteisöihin kuulumista ja osallistumista.

Sanoista tekoihin

Tältä sivulta voit lukea esimerkkejä onnistuneista asumisen teoista. Voit ehdottaa omaa asumisen tekoasi julkaistavaksi asumisen tekoja lomakkeella

Tekojen yhteydessä olevien asiasanojen avulla voit suodattaa ja selata muita sanaan liitettyjä tekoja. Sanasto-sivulta löydät koko sanaston ja sanojen kuvailuun liittyvät määritelmät.

Tehostetusta asumisesta tuettuun asumiseen, apuna lähinaapuri

Tehostetusta palveluasumisesta tuettuun asumiseen muuttoa suunnitteleville ja heidän läheisilleen järjestettiin työpajoja, tiedotustilaisuuksia ja ryhmätoimintaa Monipuolisia asumisratkaisuja kehittämässä -hankkeen yhteydessä. Muuttajien toiveita, taitoja ja tuen tarpeita kartoitettiin. Asuntopalvelut remontoivat muuttajille pienkerrostalon (kuusi asuntoa) […]

Lue lisää

Avainsana: Asumisen tuki | Koti | Lähi-ihminen