Ilmoita asumisen tekosi

Talleta tekosi hyvän asumisen osaamispankkiin!

Jaa asumiseen liittyvä konkreettinen teko, joka tukee vammaisten ihmisten tavallista asumista ja oman näköiseen elämään liittyvien valintojen tekemistä.

Teko voi olla pieni tai suuri. Se voi koskea asumisen ja palvelujen järjestämistä tai tuottamista, asuntoa ja sen sijaintia, omassa kodissa asumista ja elämistä tai yhteisöihin kuulumista ja osallistumista.

Voit ilmoittaa asumisen teon alla olevalla lomakkeella, jossa on ohjeet vastaamiseen. Verkkosivujen ylläpito käy tekstin läpi ja tekee tarvittavia muokkauksia tekstiin ennen sen julkaisua. Verkkosivujen ylläpitäjä päättää teon julkaisusta.

Ole ystävällinen ja lue tietosuojaseloste (PDF) ennen lomakkeen täyttämistä.

Perustiedot
Aihetunnisteet
Valitse asumisen tekoa kuvaavat aiheet sanastosta. Tarkista käyttämiesi aihetunnisteiden määritelmät sanastosta. Voit valita 1 - 3 aihetunnistetta.
Kuvaus asumisen teosta Asumisen teko kuvaillaan kertomalla sitä edeltänyt tarve, konkreettiset toimenpiteet sekä lopputulokset ja jatkosuunnitelmat. Tuo kuvailussa esille myös asumisessaan tukea tarvitsevien ihmisten oma rooli.
Kerro lyhyesti, mihin asumiseen liittyvään tarpeeseen tekonne vastaa. (max. 500 merkkiä)
Kerro konkreettiset toimenpiteet ja teot, jotka tekemällä vastattiin kuvailemaasi tarpeeseen. Kuvaile tekoja riittävän yksityiskohtaisesti, tekoihin liittyvä listaus ei ole riittävä. (max. 2000 merkkiä)
Kerro lopputulos tukea tarvitsevan henkilön näkökulmasta. Käytä myös heidän näkemyksiään tekojenne arvioinnissa. Voit myös käyttää suoria lainauksia tukea asumiseensa saavien ihmisten palautteesta. (max. 750 merkkiä)
Kerro lyhyesti jatkosuunnitelmistanne. (max. 500 merkkiä)