Logo, jossa lukee eksote.

Tehostetusta asumisesta tuettuun asumiseen, apuna lähinaapuri