Muuttaminen ja muuttovalmennus

MuuttaminenMuuttaminen on iso asia. Muuttaminen voi tarkoittaa esimerkiksi omaan kotiin muuttamista vanhempien luota tai asumisyksiköstä. Usein muuttamiseen liittyy paljon tunteita ja toisaalta myös arkielämän haasteita. Kun muuttaminen suunnitellaan ja toteutetaan huolella, muuttaminen ja elämä uudessa kodissa sujuvat paremmin.

Suomessa kehitysvammaisilla ihmisillä ja heidän läheisillään on oikeus hyvään muuttoon ja muuttovalmennukseen.
Seuraavaksi on tietoa muuttamisesta ja tuesta, jota voi muuttamiseen saada. On tärkeä muistaa, että muuttajan lisäksi tukea voivat tarvita myös esimerkiksi omat läheiset ihmiset, kuten vanhemmat.

Muutto on osa elämää

Asuminen ja koti ovat isoja asioita elämässä. Siksi näistä asioista keskustellaan aina, kun suunnittelet tulevaisuutta yhdessä esimerkiksi tukihenkilön tai ammattilaisen kanssa. Näissä keskustelussa mietitään omia voimavarojasi, tuen tarvettasi sekä sitä, mitä toivot tulevaisuudelta.
Tärkeitä kysymyksiä ovat esimerkiksi:

 • Millainen on elämäntilanteesi nyt ja oletko siihen tyytyväinen?
 • Millaisia toiveita sinulla on asumisen suhteen?
 • Kuinka paljon tarvitset tukea ja apua arkielämässäsi?

Kehitysvammaisella ihmisellä on oikeus valita itse, miten, missä ja kenen kanssa hän asuu.  Esimerkiksi YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva yleissopimus velvoittaa tähän.
Voit miettiä omaa avun ja tuen tarvettasi esimerkiksi Näin minä pärjään -lomakkeen avulla. Lomake auttaa sinua miettimään, kuinka paljon tarvitse tukea ja apua sekä sitä, millainen apu on sinulle parasta.

Voit ladata Näin minä pärjään -lomakkeen tästä. Lomake on pitkä, joten sitä voi hyvin täyttää vähän kerrallaan. Lisäksi voi olla hyvä, että täytät lomakkeen yhdessä tukihenkilön tai ammattilaisen kanssa.

Muuttopäätös on tehty

Muuttoon valmistautuminen alkaa, kun olet tehnyt muuttopäätöksen yhdessä läheisten ihmisten ja ammattilaisten kanssa.

Kun muuttopäätös on tehty, kannattaa sinun valita itsellesi tukihenkilö. Tukihenkilö voi olla esimerkiksi joku sinulle läheinen ihminen, joka on jo muuttanut. Tukihenkilö voi olla myös oma perheenjäsen. Muista, että myös he tarvitsevat ehkä tukea ja apua, kun muutat. Muuttaminen on iso asia myös vanhemmille!

Kun suunnittelet muuttoa, on hyvä miettiä käytännön asioita. Niitä ovat esimerkiksi raha-asiat ja se, tarvitsetko uusia huonekaluja tai muita tavaroita uuteen kotiin. Muista kuitenkin antaa tilaa myös tunteille!

Ihan aluksi voit miettiä, mitä koti merkitsee sinulle. Joillekin koti on vain paikka, jossa nukutaan. Toisille taas se on elämän tärkein asia. Mieti myös, mitä tunteita muuttaminen sinussa herättää. Oletko iloinen? Jännittääkö tai oletko hermostunut?

On hyvä, jos voit keskustella muutosta ihmisten kanssa, jotka ovat sinulle läheisiä. Lisäksi muuttoa voi käsitellä esimerkiksi kuvien, musiikin ja teatterin avulla.  Muistele, miten olet aikaisemmin selvinnyt, kun elämäsi on muuttunut. Saitko silloin apua keskustelusta tai vaikka omasta harrastuksesta tai lemmikin hoitamisesta?

Muuttovalmennus on sitä varten, että voit puhua asioista, jotka herättävät huolta sinussa. Näitä asioita voivat olla esimerkiksi:

 • Miten saan rahat riittämään?
 • Miten selviän arjessa?
 • Saanko tarpeeksi tukea uudessa kodissa?
 • Saanko uuden kodin myötä uusia kavereita ja ystäviä?
 • Miten voin vielä nähdä vanhoja kavereitani?

Kehitysvammaisten palvelusäätiö on julkaissut oppaan, jonka nimi on Omaan kotiin. Oppaassa on yleistä tietoa muuttamisesta ja lisäksi tehtäviä, joiden avulla voit miettiä muuttoa.
Voit ladata Omaan kotiin -oppaan tästä.

 Muuttovalmennus

Muuttovalmennus voi alkaa, kun uusi koti on tiedossa. Muuttovalmennus voi olla yksilöllistä tai se voi tapahtua ryhmässä. Muuttovalmennuksen tavoite on hyvä muutto ja elämä. Muuttovalmentaja auttaa myös itse muuttamisesta sekä siinä, että muuton jälkeen asiat sujuvat uudessa omassa kodissa.

Tarkoitus on, että valmennuksen aikana käydään läpi muuttoa ja saat tarpeeksi tietoa asioista, jotka liittyvät muuttamiseen. Muuttovalmennus on myös oikea paikka kysyä kaikesta, mikä herättää ajatuksia muutossa. Muuttovalmentaja puhuu muutosta myös esimerkiksi perheesi ja läheisten ihmistesi kanssa. Esimerkiksi omilla vanhemmilla voi olla paljon sellaista tietoa, joka auttaa uudessa kodissa henkilökuntaa.

Yksilölliseen muuttovalmennukseen voi kuulua:

 • yksilöllisen muuttosuunnitelman laatiminen
 • tulevaan kotiin ja sen lähiympäristöön tutustuminen
 • mahdollisiin asuintovereihin ja henkilökuntaan tutustuminen
 • yökyläily uudessa kodissa
 • mahdollisesti vähän pidempi asumiskokeilu
 • tulevan kodin suunnittelu ja sisustusvalinnat
 • keskustelua siitä, miten uudessa kodissa ja sen lähiympäristössä toimitaan
 • keskustelua entisistä ja uusista ystävyyssuhteista ja muut ihmissuhteista
 • tarkistetaan, että tarvittavat lääkärinlausunnot ja muut vastaavat ovat ajan tasalla
 • järjestetään kuljetuspalvelut uuteen kotiin sekä muut käytännön asiat kuntoon
 • muutto ja siihen liittyvien järjestelyjen hoitaminen
 • tupaantuliaiset tai muuten uuden kodin juhlistaminen.

Esimerkiksi muuttopäivä, pakkaaminen, muuttoapu, vuokrasopimus, osoitteenmuutokset, sähkösopimus, kotivakuutus ja muut käytännön asiat hoidat yhdessä muuttovalmentajan kanssa kuntoon!

Tällä hetkellä Suomessa on vielä vähän ihmisiä, jotka tekevät pelkästään muuttovalmentajan työtä. Muuttovalmentaja voi siis olla joku muukin kehitysvamma-alan työntekijä. Muuttovalmentajan lisäksi muuttajan kannattaa valita tukihenkilö, joka auttaa ja tukee muuttoon liittyvissä asioissa. Tukihenkilö voi olla esimerkiksi oma perheenjäsen tai hyvä ystävä.

Muuttaminen herättää paljon tunteita, esimerkiksi pelkoa, iloa ja ahdistusta. Muuttovalmentaja auttaa käsittelemään tunteita, joita muuttaminen sinussa herättää. Lisäksi hän antaa käytännöntietoja, joita tarvitset, kun muutat uuteen kotiin.

Jokainen muuttaja on erilainen ja siksi kaikki muutotkin ovat erilaisia. Esimerkiksi muuttovalmennuksen pituus voi vaihdella paljon. Joku ihminen tarvitsee monta vuotta aikaa, että hän voi tottua ajatukseen ja harjoitella taitoja, joita hän tarvitsee uudessa kodissa. Toisille ihmisille taas sopii paremmin, että muuttoon valmistaudutaan tiiviisti vaikka kolme kuukautta ennen muuttoa. On tärkeää, että muuttovalmentaja ottaa huomioon juuri sinun toiveesi ja tarpeesi.

Suomessa kehitysvammaisilla ihmisillä ja heidän läheisillään on oikeus hyvään muuttoon ja muuttovalmennukseen.

Uudessa kodissa

On hyvä muistaa, että tuen tarve ei lopu siihen, kun olet muuttanut. Muutto ja siihen valmistautuminen ovat takana, mutta edessä on elämä uudessa kodissa.

Varsinkin alussa saatat tarvita paljon apua ja tukea ennen kuin totut asumiseen uudessa kodissa ja sinulle tulee omia rutiineja päiviin. Uudessa kodissa täytyy opetella monet asiat uudelleen. Näitä ovat esimerkiksi reitti kauppaan, postiin ja pankkiautomaatille ja terveyskeskukseen.

Muutoksiin tottuminen vie aikaa. Lisäksi muuttoon on kohdistunut paljon tunteita. Positiivinen asenne auttaa selviämään vaikeistakin hetkistä!

Kaikki ei aina suju uudessa kodissa sillä tavalla, kun olet ehkä toivonut. Tällaisissa tilanteissa on hyvä miettiä omia ennakkotoiveita. Voit pohtia:

 •  Miksi toive ei ole toteutunut?
 • Mitä voisit tehdä, että toive toteutuu?
 • Miten muut voivat auttaa sinua toteuttamaan toiveesi?
 • Mitä sitten, jos toive ei tule toteutumaan?
 • Miten elämääsi vaikuttaa se, että toive ei toteudu?
 • Mitä muuta toivot, ja miten voisit näitä toiveita toteuttaa?

Elämä on usein täynnä kompromisseja. Se tarkoittaa, että kaikki ei voi aina mennä niin kuin itse haluaa ja suunnittelee. Muutossa on varmasti hyviä ja huonoja puolia. Muista siis miettiä myös kaikkia hyviä asioita, joita muuton takia sinulle on tapahtunut tai joita sinulle tulee tapahtumaan.

Kotiutuminen uuteen kotiin vie pitkän aikaa. Usein sanotaan, että kotiutumiseen kuluu ainakin vuosi aikaa. Kun muutosta on vähän aikaa, on hyvä miettiä sitä, miten muutto ja asuminen uudessa kodissa ovat sujuneet.

Osa asioista pysyy samana

Muuton keskellä voi tuntua siltä, että kaikki asiat muuttuvat. Näin ei kuitenkaan ole. On hyvä käydä läpi tukihenkilön tai muuttovalmentajan kanssa asioita, jotka pysyvät samoina myös muuton jälkeen.

Pysyviä asioita voivat olla esimerkiksi uimahallissa käyminen lauantaisin, aikakauslehden tuleminen perjantaisin ja kirjastopäivä torstaisin.

Myös läheiset ihmissuhteet jatkuvat muuton jälkeen. Ne saattavat muuttua muuton yhteydessä, mutta ne ovat tärkeitä ja niistä kannattaa pitää huolta. Pyydä siis tarpeeksi apua ja tukea siihen, että voit pitää huolta ihmissuhteista, jotka ovat sinulle tärkeitä.

Kaikkea ei tarvitse osata!

Saat tukea ja apua muuttamiseen, suunnitteluun ja myös elämiseen uudessa kodissa. Jotkut asiat opitaan vasta kokeilemalla, onnistumisen ja erehtymisen kautta.