Seksuaalinen suuntautuminen

Seksuaalinen suuntautuminen tarkoittaa sitä, keneen ihminen tuntee seksuaalista vetoa. Seksuaalisen vetovoiman tuntemus voi olla esimerkiksi fyysistä, romanttista ja henkistä.
Kaikki nämä seksuaalisuuden muodot ovat sallittuja ja yhtä hyviä.

Seksuaalisuuteen kuuluu myös seksuaalinen vetovoima. Se tarkoittaa, että toinen ihminen tuntuu seksuaalisesti kiinnostavalta. Hänen lähellään tuntuu seksuaalisesti hyvältä, ja hänen kanssaan voi haluta fyysistä läheisyyttä, kuten kosketusta, seksiä tai rakastelua. Vetovoima voi olla myös romanttista ja tunteikasta.

Seksuaalinen suuntautuminen määräytyy jo ennen syntymää, eli kukaan ei voi muuttaa toisen ihmisen seksuaalista suuntautumista. Seksuaalista suuntautumista kuvataan monilla sanoilla, ja niitä tulee koko ajan lisää. Tässä on muutama tutuin esimerkki seksuaalisesta suuntautumisesta.

 

Esimerkkejä seksuaalisesta suuntautumisesta

Heteroseksuaalisuus

Heteroseksuaalinen ihminen tuntee vetovoimaa johonkin muuhun sukupuoleen kuin omaansa. Yleensä heteroseksuaalinen nainen ihastuu mieheen, ja heteroseksuaalinen mies ihastuu naiseen.

Homoseksuaalisuus eli homous

Homoseksuaaleja ovat ihmiset, jotka ihastuvat samaa sukupuolta olevaan ihmiseen. Jos nainen ihastuu toiseen naiseen, häntä sanotaan lesboksi. Miestä, joka ihastuu toiseen mieheen, kutsutaan homoksi.

Biseksuaalisuus

Biseksuaalinen ihminen tuntee seksuaalista, romanttista tai henkistä vetoa ihmisiin, jotka ovat samaa tai eri sukupuolta kuin hän itse. Esimerkiksi nainen voi ihastua naiseen tai mieheen. Mies voi ihastua mieheen tai naiseen.

Aseksuaalisuus

Aseksuaalinen ihminen tuntee vain vähän tai ei lainkaan seksuaalista vetovoimaa toista ihmistä kohtaan. Hänellä voi kuitenkin romanttisia tunteita ja hän saattaa ihastua toiseen ihmiseen. Hän ei kuitenkaan halua seksiä. Aseksuaalinen ihminen voi ihastua henkilöön, joka voi olla mitä tahansa sukupuolta.

Mistä saan liää tietoa?

Selkokielellä:

Seksuaalinen monimuotoisuus (www.seteke.fi)

Yleiskielellä:

Seta (www.seta.fi)

Setan tuki- ja neuvontapalvelu (www.sinuiksi.fi)

Seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin ja seksin sanastoa (http://www.pirkanmaanseta.fi)

Teksti: Tuula Puranen, 2018

Lähteet:

Tekstin lähteinä on käytetty Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projektissa tuotettua aineistoa. (2013)www.seteke.fi

Nissinen, Jussi ym. (2016) Sinuiksi tuleminen: turvallinen ulostulo. Seksuaalisen suuntutumisen, seksuaalisuuden, sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun ja itsemääräämisen vapaus. PDF-julkaisu. Valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu Sinuiksi, www.sinuiksi.fi

Oksanen, Jonna (2016) SEKSU: Seksuaaliterveyttä ja suhdetaitoja. Opas autismin kirjon nuorille ja aikuisille sekä heidän kumppaneilleen.