Ammatillinen erityisopetus

tyttö ja reppu

Kuva: Pixmac

Ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat opintoihinsa erityistä tukea. Ammatillista erityisopetusta järjestävät

 • ammatilliset oppilaitokset
 • ammatilliset erityisoppilaitokset
 • ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset
 • kansanopistot.

Ammatillista erityisopetusta järjestetään myös oppisopimuskoulutuksena ja työvoimapoliittisena koulutuksena.

Ammatillisen erityisopetuksen tavoitteena on

 • ammatillisen perustutkinnon suorittaminen
 • työelämään sijoittuminen
 • itsenäistyminen.

Ammatillisen erityisopetuksen lisäksi erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille järjestetään vapaamuotoista opetusta

 • kansanopistoissa
 • kansalais- ja työväenopistoissa
 • urheiluopistoissa.

Opintoihin saa tukea

Ammatillisen erityisopetuksen opiskelija voi saada opintoihinsa erilaisia tukia ja palveluita. Näitä ovat esimerkiksi

 • tulkkipalvelu
 • henkilökohtainen avustaja
 • koulumatkatuki
 • apuvälineet.

Lisäksi opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Opiskelu ammatillisessa oppilaitoksessa

tietokoneluokassa

Kuva: Pixmac

Kehitysvammainen nuori tai aikuinen voi opiskella ammatillisessa oppilaitoksessa yleisopetuksen tai erityisopetuksen ryhmässä. Opiskelija saa molemmissa ryhmissä erityistä tukea ja ohjausta.

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen kestää kolme vuotta.

Ammatillisiin oppilaitoksiin voivat hakea kaikenikäiset.

Lisätietoja opiskelusta ja opiskelemaan hakemisesta saa oppilaitoksilta.

Opiskelu ammatillisessa erityisoppilaitoksessa

Ammatilliset erityisoppilaitokset tarjoavat

 • koulutuskokeiluja
 • valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta
 • ammatillista peruskoulutusta.

Erityisoppilaitokset tarjoavat myös

 • jatkokoulutusta
 • täydennyskoulutusta
 • erikoistumiskoulutusta
 • uudelleenkoulutusta
 • erilaista toimintaa yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa opiskelu on käytännönläheistä ja yksilöllistä. Opetuksen tavoitteet, aikataulut ja tuki suunnitellaan opiskelijan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Lisätietoja opiskelusta ja opiskelemaan hakemisesta saa oppilaitoksilta.

Koulutuskokeilussa tutustutaan opiskeluun

Ammatilliset erityisoppilaitokset järjestävät koulutuskokeiluja eli tutustumiskäyntejä oppilaitoksiin. Koulutuskokeilu auttaa sopivan koulutusalan valinnassa. Koulutuskokeilussa selvitetään myös, millaista tukea opiskelija tarvitsee.

Koulutuskokeilut kestävät muutamasta päivästä kahteen viikkoon.

Valmentava opetus valmistaa opintoihin

kirjastoAmmatilliset erityisoppilaitokset voivat järjestää kahta erilaista  valmentavaa koulutusta:

 • Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA)
 • Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA).

Valmentava opetus ja ohjaus kestää 1–3 vuotta.

Teksti: Jenni Sipilä