Tietoa ammateista

Merkonomi

Merkonomiksi voi valmistua, kun suorittaa liiketalouden perustutkinnon ammatillisessa oppilaitoksessa. Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa on tarjolla seuraavat koulutusohjelmat:

 • asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma
 • talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma.

Merkonomi voi työskennellä esimerkiksi kaupassa asiakaspalvelutehtävissä, toimistossa tai talousasioita hoitavalla osastolla. Merkonomi voi toimia myös yrittäjänä.

Myyjä kaupassa

Kuva: Saana Jyläs

Merkonomin pitää olla oma-aloitteinen ja vastuullinen. Hänellä pitää olla vuorovaikutustaitoja ja asiakaspalvelutaitoja.

Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman suorittanut osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän tehtävissä. Valmistumisen jälkeen voi työllistyä esimerkiksi seuraaviin tehtäviin:

 • myyjä
 • tuote-edustaja
 • myyntisihteeri
 • somistaja
 • osastovastaava.

Opiskelu koulutusohjelmassa on käytännönläheistä. Asiakaspalvelua ja muita käytännön tehtäviä opetellaan muun muassa harjoittelujaksoilla työpaikoissa.

Talous- ja toimistopalvelujen  koulutusohjelma

Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelmassa opiskelija oppii käyttämään toimistojen perusohjelmia, tekemään kokousvalmistelija, laskuttamaan ja käyttämään kopiokonetta.
Valmistumisen jälkeen voi työllistyä valtion, kunnan, järjestön tai yrityksen toimistotehtäviin. Tehtävät voivat olla esimerkiksi avustavia toimistotehtäviä tai talousosaston tehtäviä.

Liiketalouden perustutkinnon voi suorittaa seuraavissa ammatillisissa erityisoppilaitoksissa:

 • Ammattiopisto Luovin Helsingin, Liperin ja Oulun yksikössä
 • Bovallius-ammattiopisto
 • Validia ammattiopisto (entiseltä nimeltään Järvenpään koulutuskesks)
 • Keskuspuiston ammattiopisto.

Kokki

Kokiksi voi valmistua, kun suorittaa hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon.
Kokin ammatti sopii henkilölle, joka on kiinnostunut ruoanlaitosta ja viihtyy asiakaspalvelussa.
Kokin työnkuvaan kuuluvat muun muassa

 • ruoanvalmistus
 • ruokien laittaminen tarjolle
 • leipominen
 • asiakaspalvelu
 • astioiden pesu
 • siivouksen liittyvät tehtävät keittiössä.

Työ on yleensä seisomatyötä kiireisessä ympäristössä. Kokin ammatti vaatii siis hyvää fyysistä kuntoa ja kykyä sietää stressiä.
Kokki voi työskennellä esimerkiksi seuraavissa paikoissa:

 • ravintolat, esimerkiksi henkilöstö- ja opiskelijaravintolat
 • kahvilat
 • päiväkodit
 • sairaalat
 • vanhainkodit
 • pitopalveluyritykset.

Kokiksi voi valmistua esimerkiksi seuraavista oppilaitoksista, jotka järjestävät ammatillista erityisopetusta:

 • Ammattiopisto Luovi
 • Bovallius-ammattiopisto
 • Keskuspuiston ammattiopisto
 • Kiipulan ammattiopisto
 • Keudan ammattiopisto, Järvenpää
 • Satakunnan ammattiopisto
 • Naantalin ammattiopisto
 • Etelä-Karjalan ammattiopisto
 • Vantaan ammattiopisto Varia
 • Turun ammatti-instituutti
 • Vaasan ammattiopisto
 • Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto.

Koulutustarjonta voi vaihdella oppilaitoksissa eri vuosina. Lisätietoja koulutuksesta saa oppilaitosten omilta verkkosivuilta.

Artesaani

Artesaanit työskentelevät ammateissa, joissa kädentaidot ovat tärkeitä. Artesaani voi esimerkiksi valmistaa ja suunnitella tuotteita, entisöidä vanhoja tuotteita tai rakentaa uutta.

Artesaaniksi voi valmistua, kun suorittaa ammattikoulussa käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon tai kuvallisen ilmaisun perustutkinnon.  Opinnoissa voi erikoistua johonkin tiettyyn kädentaitojen osa-alueeseen. Tarjolla on erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja ja koulutusohjelmia, kuten tekstiiliala tai kuva-artesaanin ala.

Opintoihin kuuluu muun muassa tekemällä oppimista sekä työharjoittelua.

Tekstiilialan artesaani

Opinnot on tarkoitettu opiskelijalle, joka on kiinnostunut tekstiilialan töistä. Tekstiilialalla opiskellaan erilaisten tekstiilien ja vaatteiden suunnittelua ja valmistusta.

Artesaani, kovien materiaalien ala

Opinnot on tarkoitettu opiskelijalle, joka on kiinnostunut käsillä tekemisestä, piirtämisestä ja tuotesuunnittelusta. Opinnoissa opiskelija tutustuu erilaisten kovien materiaalien työstämiseen. Opintoihin kuuluvat esimerkiksi keramiikka, emalityöt, lasinsulatus, kivenhionta ja puutyöt.

Kuva-artesaani

Opinnot on tarkoitettu opiskelijalle, joka on kiinnostunut kuva- ja mediataiteesta ja haluaa toimia kulttuurialalla. Opinnoissa opetellaan muun muassa maalauksen, veiston ja grafiikan menetelmiä.

Kultasepänalan artesaani

Opintoihin kuuluu esimerkiksi kultasepän tuotteiden ja erilaisten tilaustöiden valmistamista. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia työskennellä erilaisissa valmistus-, korjaus- ja asiakaspalvelutehtävissä.

Artesaani, punonta- ja sisustuotteiden valmistus

Opintoihin voi valita esimerkiksi punontaa, rottinkikalusteiden valmistusta, harjansidontaa, kankaan kuviointia ja värjäystä sekä neulontaa.

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon voi suorittaa esimerkiksi seuraavissa oppilaitoksissa

 • Aitoon koulutuskeskus
 • Ammattiopisto Luovi
 • Bovallius-ammattiopisto
 • Validia ammattiopisto (entiseltä nimeltään Järvenpään koulutuskesks)
 • Keskuspuiston ammattiopisto
 • Kiipulan ammattiopisto
 • Satakunnan ammattiopisto.

Kuvallisen ilmaisun perustutkinnon voi suorittaa esimerkiksi seuraavissa oppilaitoksissa

 • Bovallius-ammattiopisto
 • Validia ammattiopisto (entiseltä nimeltään Järvenpään koulutuskesks)
 • Kaarisillan taide- ja toimintakeskus
 • Satakunnan ammattiopisto.

Koulutustarjonta voi vaihdella oppilaitoksissa eri vuosina. Lisätietoja koulutuksesta saa oppilaitosten omilta verkkosivuilta.

Kiinteistönhoitaja

Kiinteistönhoitajaksi voi valmistua, kun suorittaa kiinteistöpalvelujen perustutkinnon ammattikoulussa. Kiinteistönhoitaja työskentelee usein talonmiehen tai huoltomiehen apulaisena tai puistotyöntekijänä.

Kiinteistönhoitajan työhön voivat kuulua esimerkiksi

 • ruohon leikkaaminen ja haravointi
 • lumityöt ja teiden hiekoitus
 • lämmityksestä huolehtiminen
 • pienet korjaustyöt, kuten viemäreiden avaaminen.

Kiinteistönhoitaja voi työskennellä monenlaisissa paikoissa. Kiinteistönhoitajia on paljon julkisissa laitoksissa, kuten kouluissa ja sairaaloissa. Lisäksi kiinteistönhoitajia työskentelee yksityisissä kiinteistöpalveluyrityksissä, jotka huolehtivat kerrostalojen ja rivitalojen pihoista ja huoltotöistä.

Kiinteistönhoitaja

Kuva: Jenni Kangas

Kiinteistönhoitajan työssä täytyy liikkua ja olla ulkona paljon, joten työ vaatii hyvää fyysistä kuntoa. Osassa työpaikoista kiinteistönhoitajalla täytyy olla ajokortti.

Kiinteistönhoitajaksi voi valmistua esimerkiksi seuraavista oppilaitoksista, jotka järjestävät ammatillista erityisopetusta:

 • Ammattiopisto Luovi
 • Bovallius-ammattiopisto
 • Validia ammattiopisto (entiseltä nimeltään Järvenpään koulutuskesks)
 • Keskuspuiston ammattiopisto
 • Kiipulan ammattiopisto
 • Satakunnan ammattiopisto.

Koulutustarjonta voi vaihdella oppilaitoksissa eri vuosina. Lisätietoja koulutuksesta saa oppilaitosten omilta verkkosivuilta.

Ajoneuvoasentaja

Ajoneuvoasentajat työskentelevät tavallisesti autokorjaajina. Ajoneuvoasentajaksi valmistuu, kun suorittaa autoalan perustutkinnon ammattikoulussa.

Ajoneuvoasentajan työhön kuuluvat esimerkiksi

 • autojen pesu ja vahaus
 • öljynvaihdot ja renkaiden vaihtaminen
 • moottorien ja jarrujen korjaukset
 • autojen sähkötyöt.

Ajoneuvoasentajan työ vaihtelee paljon työpaikan mukaan. Ajoneuvoasentajat voivat työskennellä esimerkiksi autokorjaamoissa, autoliikkeissä ja huoltoasemilla.

Ajoneuvoasentajalla täytyy olla hyvä fyysinen kunto sekä kiinnostusta tekniikkaan. Myös asiakaspalvelutaidot ovat tärkeitä ajoneuvoasentajalle.

Ajoneuvoasentajaksi voi valmistua esimerkiksi seuraavista oppilaitoksista, jotka järjestävät ammatillista erityisopetusta:

 • Ammattiopisto Luovi
 • Bovallius-ammattiopisto
 • Validia ammattiopisto (entiseltä nimeltään Järvenpään koulutuskesks)
 • Keskuspuiston ammattiopisto
 • Kiipulan ammattiopisto
 • Pirkanmaan ammattiopisto
 • Savon ammatti- ja aikuisopisto
 • Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto.

Koulutustarjonta voi vaihdella oppilaitoksissa eri vuosina. Lisätietoja koulutuksesta saa oppilaitosten omilta verkkosivuilta.