Palkka vai työosuusraha?

Tällä sivulla kerrotaan, mitä eroa on palkalla ja työosuusrahalla.

Palkka on korvaus tehdystä työstä

Sinulle maksetaan työstä palkkaa, kun olet työsuhteessa. Sinulla on työsuhde, kun olet tehnyt työnantajan kanssa työsopimuksen.

Palkan maksaa sinun työnantajasi.

Palkan lisäksi sinulla on myös muita työsuhteeseen liittyviä oikeuksia, kuten oikeus vuosittaiseen palkalliseen lomaan.

Kun saat palkkaa, maksat palkasta veroa. Työnantaja vähentää veron joka kuukausi maksettavasta palkasta. Palkkatyöläiselle kertyy myös työeläkettä.

Palkka vaihtelee tehtävän ja työajan mukaan

Työstä maksettava palkka vaihtelee työtehtävän ja työajan mukaan. Palkan suuruuteen vaikuttaa myös työpaikalla noudatettava työehtosopimus.

Työosuusraha on avustus

Kun osallistut työtoimintaan työkeskuksessa tai avotyöpaikalla, sinulle voidaan maksaa työosuusrahaa.

Työosuusrahan maksaa sinun kotikuntasi. Kun kunta maksaa työosuusrahaa, se tukee sinun työtoiminnassa käymistä. Työosuusraha ei ole palkkaa.

Kun teet töitä avotyötoiminnassa, sinulla ei ole työsuhdetta. Sinulla ei ole työnantajaa, vaikka teet työtä tavallaisella työpaikalla.

Kun teet työtä työkeskuksessa tai avotyöpaikalla, sinulle ei kerry työeläkettä.

Työosuusrahan määrän päättää kunta

Työosuusrahaa maksetaan 0-12 euroa päivässä. Tästä summasta sinun ei tarvitse maksaa veroa. Joskus työosuusrahaa maksetaan enemmän. Jos saat työosuusrahaa enemmän kuin 12 euroa päivässä, maksat siitä veroa.

Keskimäärin kehitysvammaisille maksetaan työosuusrahaa

  • työtoiminnassa noin 5 euroa päivässä
  • avotyötoiminnassa noin 7 euroa päivässä.

Työosuusrahan määrän päättää kotikunta.

Sama työ – eri korvaus

Työtehtävät voivat olla hyvin samanlaiset riippumatta siitä, maksetaanko niistä palkkaa vai työosuusrahaa.

Työosuusraha tukee työtoiminnassa käymistä. Palkka on korvaus tehdystä työstä.

Teksti ja kuvat: Mira Vihmo