Työssäkäynti

Tällä sivulla on tietoa työelämän säännöistä. Voit lukea esimerkiksi siitä, millaisista asioista työsopimuksessa sovitaan.

Työsopimuksessa sovitaan työn ehdoista

Kun työntekijä saa työpaikan, työnantaja tekee hänen kanssaan työsopimuksen.

Työsopimus on työntekijän ja työnantajan sopimus työehdoista.

Työsopimuksessa sovitaan

 • työsuhteen kesto
 • mahdollinen koeaika
 • työaika
 • palkka
 • työtehtävät
 • lomat.

Työsopimuksen voi tehdä kirjallisesti, suullisesti tai sähköisesti. Työsopimus kannatta aina tehdä kirjallisena.

Jos työntekijä on työhönvalmennuksessa, työhönvalmentaja auttaa työsopimuksen tekemisessä.

Työsuhde voi olla määräaikainen

Työsuhde voi olla voimassa toistaiseksi. Se tarkoittaa, että työsuhde kestää niin kauan, kunnes joko työntekijä tai työnantaja lopettaa työsuhteen.

Työsuhde voi olla myös määräaikainen eli voimassa vain tietyn ajan.

Työaika vaihtelee

Työaikaa on se aika, jonka työntekijä käyttää työntekoon.

Suomessa kokoaikainen työaika on noin 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Kokoaikatyön pituus vaihtelee hieman eri aloilla.

Jos työaika on alle 30 tuntia viikossa, kyseessä on osa-aikatyö.

Ylityö on työtä, jota työntekijä tekee varsinaisen työajan lisäksi.

Koeaika on työsuhteen alussa

Kun työntekijä aloittaa uudessa työssä, hänellä voi olla aluksi koeaika.

Koeaikana työnantaja ja työntekijä voivat arvioida, ovatko he tyytyväisiä työhön. Koeaikana työnantaja ja työntekijä voivat purkaa työsopimuksen heti.

Koeaika voi olla enintään 4 kuukautta.

Palkka on korvaus työstä

Työnantaja maksaa työntekijälle palkkaa. Palkka on korvaus työntekijän tekemästä työstä.

Palkka maksetaan työntekijän pankkitilille kerran tai kaksi kertaa kuussa.

Palkan määrään vaikuttaa esimerkiksi

 • työaika
 • työtehtävät
 • työntekijän työkokemus
 • alan työehtosopimus.

Kuukausipalkka on tietty summa, joka maksetaan työntekijälle joka kuukausi.

Tuntipalkka maksetaan sen perusteella, kuinka monta tuntia työntekijä on työskennellyt.

Palkkalaskelma kertoo palkasta

Työntekijä saa palkkalaskelman aina, kun työnantaja maksaa hänelle palkan.

Palkkalaskelma kertoo

 • kuinka paljon palkkaa on maksettu
 • milloin palkka on maksettu
 • miltä ajalta palkka on maksettu
 • kuinka paljon palkasta on maksettu veroa
 • työnantajan maksamat eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut.

Työntekijä maksaa veroja

Työntekijä maksaa palkasta aina veroja. Työnantaja vähentää veron suoraan työntekijän palkasta.

Työntekijän pitää antaa työnantajalle verokortti. Verokorttiin on merkitty, kuinka paljon työntekijä maksaa veroa.

Työntekijä saa verokortin verotoimistosta.

Työstä kertyy lomaa

Kun työntekijä on työsuhteessa, hänelle kertyy vuosilomaa. Lomaa kertyy yleensä 2 tai 2,5 päivää kuukaudessa.

Myös osa-aikaisesta työstä kertyy lomaa, jos työntekijä tekee töitä vähintään 14 päivää tai 35 tuntia kuukaudessa.

Työntekijä saa loman ajalta palkkaa. Monilla työpaikoilla työntekijä saa myös lomarahaa, joka on noin puolet vuosiloman ajan palkasta.

Työnantaja järjestää terveydenhoitoa

Työterveyshuolto on terveydenhoitoa, jonka työnantaja järjestää ja maksaa työntekijälle.

Työterveyshuolto järjestetään eri tavoin eri työpaikoissa. Työnantaja kertoo työntekijälle, miten työterveyshuolto on järjestetty.

Jos työntekijä sairastuu, eikä pääse töihin, hänen pitää ilmoittaa siitä työpaikalle.

Työnantaja perehdyttää

Kun työntekijä aloittaa uudessa työpaikassa, työnantaja perehdyttää eli opastaa hänet töihin. Perehdytyksen avulla työntekijä tutustuu työtehtäviinsä sekä työpaikan tapoihin ja ihmisiin.

Jos työntekijä on työhönvalmennuksessa, myös työhönvalmentaja auttaa häntä työtehtävien oppimisessa ja työpaikkaan tutustumisessa.

Työntekijä noudattaa sääntöjä

Työntekijän pitää noudattaa työelämän ja työpaikan sääntöjä.

Työntekijän pitää esimerkiksi

 • noudattaa sovittuja työaikoja
 • tehdä sovitut työtehtävät
 • pukeutua työtehtävien vaatimalla tavalla
 • ilmoittaa sairastumisesta työnantajalle
 • toimittaa sairauslomasta lääkärintodistus.

Teksti: Jenni Sipilä, 2016
Kuvat: Pekka Elomaa

Lähteet ja lisätietoa selkokielellä: