Kehitysvamma voimavarana

Nuori nainen ja mies istuvat sohvalla ja hymyilevät.Risto Räkköläinen tutki, millaisia voimavaroja kehitysvammaisuus voi ihmiselle antaa.

Tässä jutussa Risto Räkköläinen kertoo tutkimuksestaan.

Mitä hyötyä kehitysvammaisuudesta voi olla?

Olet ehkä huomannut, että kehitysvammaisuudesta puhutaan
joskus ikävään sävyyn. Olet saattanut jopa joutua syrjityksi tai kiusatuksi kehitysvammaisuuden takia.

Minun mielestäni tämä johtuu usein muiden ihmisten asenteista
kehitysvammaisuutta ja kehitysvammaisia ihmisiä kohtaan. Siksi halusin tutkia, voiko kehitysvammaisuudesta olla hyötyä
joissain tilanteissa.

Toivon, että graduni voi auttaa muuttamaan ihmisten mielikuvia kehitysvammaisuudesta.

Erilaisia kokemuksia omasta kehitysvammaisuudesta

Haastattelin tutkimusta varten 11 ihmistä, jotka käyvät kehitysvammaisille ihmisille tarkoitetussa päivätoiminnassa. Heillä oli erilaisia kokemuksia omasta kehitysvammaisuudestaan.

Jotkut suhtautuivat kehitysvammaisuuteen aivan tavallisena asiana. Toiset kokivat siitä ylpeyttä.

Eräs haastatelluista kertoi:

“Mä oon erilainen ja erikoinen ihminen ihan muista syistä kuin
kehitysvammaisuuden takia.”

“Minulla on esimerkiksi näitä erikoisia kiinnostuksen kohteita ja ne ehkä ihmetyttää muita enemmän kuin vammani”, haastateltava jatkoi.

Ikävät kokemukset liittyvät muiden asenteisiin

Tärkeä huomio tutkimuksessani oli, että kukaan haastatelluista ei puhunut kielteiseen sävyyn omasta kehitysvammastaan. Ikävät kokemukset liittyivät siihen, miten muut ihmiset suhtautuvat kehitysvammaisiin ihmisiin.

Moni haastateltava kertoi, että heitä oli haukuttu vammaiseksi. Se oli tuntunut ikävältä.

Ihmisten asenteissa on vielä paljon parantamisen varaan, koska “vammainen” on joidenkin mielestä haukkumasana.

Vammaisuus auttaa ymmärtämään muita

Yksi haastateltava kertoi, että hän on opetellut päivätoiminnassa käyttämään viittomia. Hän oli opetellut viittomia siksi, että pystyy puhumaan sellaisen ihmisen kanssa, joka ei puhu mitään.

Toinen osallistuja kertoi, että kehitysvammaisuus on antanut
hänelle mahdollisuuden toimia kokemusasiantuntijana.

Kokemusasiantuntijana hän voi olla mukana lisäämässä ihmisten ymmärrystä kehitysvammaisuudesta. Samalla hän pääsee edistämään itselleen tärkeitä asioita, kuten tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia.

Yksi haastateltava kertoi, että hänellä on vaikeuksia suuntavaiston ja hahmottamisen kanssa. Siksi hänen on helpompi ymmärtää heitä, joilla on samanlaisia tuen tarpeita
kuin hänellä itsellään.

Kehitysvammaisuus voi siis auttaa ymmärtämään muiden avun tarpeita.

Kehitysvammaisuus voi olla voimavara

Tässä kirjoituksessa olen esitellyt muutamia esimerkkejä siitä, miten kehitysvammaisuudesta voi olla hyötyä. Tällaisista ominaisuuksista voidaan puhua voimavarana.

Monen haastateltavan mielestä kehitysvammaisuus pitäisi nähdä
vain yhtenä ihmisen ominaisuutena. Se, että jollain ihmisellä on kehitysvamma, ei kerro hänestä itsestään vielä juuri mitään.

Oli sinulla kehitysvammaa tai ei, tärkeintä on se, miten kohtelet muita ihmisiä.

Teksti: Risto Räkköläinen, 2022

Lopputyön nimi on Kehitysvammaisuus voimavarana: Marginalisoitu asema erityisen tiedon tuottajana. Lopputyö on tehty Tampereen yliopistoon.

Juttu on julkaistu Leija-lehden numerossa 6/2022.