Mikä on kehitysvamma?

Kehitysvamma tarkoittaa vaikeutta oppia ja ymmärtää asioita. Kehitysvammainen ihminen tarvitsee tavallista enemmän aikaa uusien asioiden oppimiseen.

Jokainen tarvitsee omanlaistaan tukea

Yksilöllinen tuki auttaa kehitysvammaista ihmistä elämään sellaista elämää kuin hän itse haluaa.

Tukea voi saada esimerkiksi

  • omista asioista päättämiseen
  • ihmissuhteisiin
  • opiskeluun
  • työssä käymiseen
  • raha-asioiden hoitoon
  • arjen asioihin, kuten ruuanlaittoon, siivoamiseen ja ostosten tekoon.

Kehitysvammat vaihtelevat lievistä vaikeisiin

Kehitysvammat vaihtelevat lievistä oppimisvaikeuksista vaikeisiin vammoihin.

Moni lievästi kehitysvammainen aikuinen asuu omassa kodissa, käy töissä ja elää omannäköistään elämää.

Vaikeasti kehitysvammainen ihminen tarvitsee paljon apua päivittäisiin asioihin.

Syytä ei aina tiedetä

Monet asiat voivat aiheuttaa kehitysvamman.

Ihmisellä voi olla kehitysvamma syntyessään. Lapsi voi vammautua myös synnytyksen aikana. Lisäksi lapsuuden sairaus tai tapaturma voi aiheuttaa kehitysvamman.

Aina ei tiedetä, mikä kehitysvamman on aiheuttanut.

Suomessa on noin 50 000 ihmistä, joilla on kehitysvamma.

Teksti: Jenni Sipilä, 2022