Monenlaisia vammoja

Ihmisillä voi olla monenlaisia vammoja, jotka estävät heitä osallistumasta yhteiskunnan toimintaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Osallistumisen esteenä voi olla esimerkiksi liian monimutkainen kieli tai rakennukset, jonne ei pääse pyörätuolilla. Yhteiskunnan tehtävä on poistaa näitä esteitä.

Liikuntavammaisuus

Liikuntavammainen ihminen ei pysty liikkumaan itsenäisesti tai ilman apuvälinettä. Apuväline voi olla vaikkapa pyörätuoli.

Liikuntavammoja on erilaisia. Esimerkiksi Cp-vamma on aivojen vaurio, joka vaikeuttaa vartalon liikkeiden hallintaa.

Liikuntavamman voi aiheuttaa tapaturma tai sairaus. Se voi olla myös synnynnäinen.

Oikealla tuella ja hyvillä apuvälineillä liikuntavammainen ihminen voi osallistua yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Puhevammaisuus

Puhevammaisen ihmisen on vaikea puhua tai ymmärtää puhetta. Usein puhevammaan liittyy myös vaikeus lukea tai kirjoittaa.

Puhevamma vaikeuttaa vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa.

Erilaiset apuvälineet auttavat puhevammaista ihmistä kertomaan ajatuksistaan ja tunteistaan. Puhevammainen ihminen voi ilmaista itseään esimerkiksi kuvilla tai viittomilla.

Näkövammaisuus

Näkövammainen ihminen voi nähdä heikosti tai olla sokea.

Näkövamma voi johtua esimerkiksi ikääntymisestä, sairaudesta tai onnettomuudesta.

Näkövamma voi vaikeuttaa esimerkiksi palvelujen, liikenteen tai laitteiden käyttöä.

Apuvälineet helpottavat näkövammaisen arkea. Esimerkiksi nettiä, kirjoja ja lehtiä voi lukea erilaisten apuvälineiden avulla.

Kuulovammaisuus

Kuulovammainen ihminen kuulee huonosti tai on kuuro eli ei kuule ollenkaan.

Kuulovamman voi aiheuttaa esimerkiksi onnettomuus, sairaus tai perimä.

Kuulokojeet ja muut kuulon apuvälineet helpottavat kuulovammaisen arkea.

Osa kuulovammaisista ihmisistä on viittomakielisiä eli he käyttävät viittomakieltä.

Teksti: Jenni Sipilä ja Outi Raunetvuo, 2022
Kuva: Istock