Autokoulu ja lääkärinlausunto

Tarvitsevatko vammattomatkin lääkärintodistuksen, kun menevät autokouluun?

Vastaus:

Hei

Ajokortin hakijan pitää toimittaa lääkärinlausunto, jos hänellä on jokin seuraavista sairauksista, vammoista tai oireista:

 • Etenevä silmäsairaus tai näkövaikeuksia mahdollisista silmälaseista/piilolinsseistä huolimatta
 • Diabetes
 • Sydän- tai verisuonisairaus
 • Aivoverenkiertohäiriö
 • Pitkäaikainen unettomuus, voimakas väsymys tai uniapnea
 • Mielenterveyden häiriö
 • Persoonallisuushäiriö
 • Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD)
 • Älyllinen kehitysvammaisuus
 • Neurologinen sairaus tai vamma
 • Muistihäiriö
 • Toistuva huimaus, joka häiritsee normaalia toimintaa
 • Alkoholin ongelmakäyttö tai alkoholiriippuvuus
 • Huumausaineiden käyttö
 • Säännöllinen tai toistuva keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden käyttö
 • Tuki- ja liikuntaelinten sairaus tai vamma, joka voi haitata ajamista
 • Muu vaikea sairaus

Voit lukea lisää ajokortin hakemisesta Ajokortti-infon sivuilta (ajokortti-info.fi)