Ei oikeutta edunvalvojaan

Isosiskoni on lievästi kehitysvammainen. Hän ei ymmärrä rahan arvoa. Hänen rahankäyttökin on holtitonta. Vanhemmat ovat hakeneet edunvalvojaa siskolleni, mutta maistraatista on sanottu, ettei sitä voi asettaa hänelle, koska hän ei ole tarpeeksi kehitysvammainen. Mitä tässä tilanteessa pitäisi tehdä? Pitäisikö valitus tehdä? Minun tietääkseni edunvalvojan saamiseksi ei tarvitse edes kehitysvammaa syyksi. Riitää, kun ei raha-asioita hallitse.

Vastaus:

Kysyin asiaa Kehitysvammaisten Tukiliiton lakimieheltä Tanja Salismalta. Hän vastasi näin:

Edunvalvojan määräämisestä säädetään holhoustoimilaissa. Lain mukaan edunvalvoja voidaan määrätä henkilölle, joka ei kykene huolehtimaan itsestään tai omaisuudestaan esimerkiksi sairauden tai kehitysvamman takia.

Kaikille kehitysvammaisille ei kuitenkaan määrätä edunvalvojaa. Jos henkilö pystyy hoitamaan asiansa esimerkiksi läheisten avulla, edunvalvojaa ei yleensä määrätä. Edunvalvojan määrääminen rajoittaa henkilön itsemääräämisoikeutta.

Käräjäoikeuden päätökseen olla määräämättä edunvalvojaa voi hakea muutosta. Ohjeet ovat päätöksen mukana. Aina voi myös tehdä uuden hakemuksen edunvalvojan määräämiseksi.

Hakemukseen kannattaa liittää lääkärintodistus, joka osoittaa edunvalvonnan tarpeen. Lisäksi hakemuksessa kannattaa kertoa, millaisia vaikeuksia henkilöllä on omien asioiden hoitamisessa ja miksi hän tarvitsee edunvalvojaa.

Lisää tietoa edunvalvonnasta saa maistraatista.