Henkilökohtaisen avun saaminen

Millaisissa tilanteissa henkilökohtainen apu ei sovellu vammaisen tukitoimeksi? Mikä estää jotakin henkilöä saamasta henkilökohtaista apua?

Vastaus:

Tämä on melko hankala kysymys. Olen kysynyt siihen apua lakimieheltä. Hän antoi esimerkkejä, milloin henkilökohtaista apua ei tarvitse myöntää.

Henkilökohtaista apua ei tarvitse myöntää vammaiselle henkilölle:

  • Joka asuu laitoksessa.
  • Joka tarvitsee apua ikääntymisen tuomien sairauksien vuoksi.
  • Joka ei ole vaikeavammainen.
  • Joka ei kykene itse tuomaan esille, mihin apua tarvitsee.

Henkilökohtaisen avun saamisen voi estää:

  • Henkilö ei ole oikeutettu saamaan henkilökohtaista apua.
  • Henkilökohtaista apua järjestetään tavalla, joka ei sovellu vammaiselle henkilölle. Tällöin on apua tarjottava jollain muulla palvelulla.