Hoitotuki

Voiko saada hoitotukea, jos ei tarvitse apua henkilökohtaisissa asioissa?

Vastaus:

Jokaisen henkilön tilanne on aina yksilöllinen. Tuen saaminen päätetään aina yksilöllisesti. Voit saada hoitotukea, jos vastaat kyllä vähinään kolmeen seuraavista kysymyksistä:

  1. Onko sinulla lääkärin toteama vamma tai pitkäaikainen sairaus?
  2. Onko toimintakykysi ollut heikentynyt vähintään vuoden?
  3. Vaikeuttaako vamma tai sairaus selviytymistäsi tavallisissa arjen toiminnoissa?
  4. Tarvitsetko apua, ohjausta tai valvontaa esimerkiksi: liikkumisessa, liikkeelle lähtemisessä tai apuvälineiden käytössä, syömisessä, näkemisessä, kuulemisessa, puhumisessa tai asioiden muistamisessa sairauden hoidossa tai lääkkeiden ottamisessa?
  5. Saatko tai koetko tarvitsevasi ulkopuolista apua, kuten kotipalvelua, siivousapua, kotisairaanhoitoa, ateriapalvelua, henkilökohtaista avustajaa tai omaisen apua?
  6. Aiheuttaako vamma tai sairaus ylimääräisiä kustannuksia, kuten kotipalvelun, kotisairaanhoidon tai palveluasumisen kustannuksia?

Sinulla voi olla oikeus eläkkeensaajan hoitotukeen, jos toimintakykysi on vamman tai sairauden vuoksi heikentynyt vähintään 1 vuoden ajan.

Toimintakyvyn heikentymisellä tarkoitetaan, että sinulla on vaikeuksia huolehtia itsestäsi ja selviytyä arjen toiminnoista, kuten peseytymisestä, pukeutumisesta, välttämättömistä kotitaloustöistä tai kodin ulkopuolella asioinnista.

Hoitotuen saaminen edellyttää, että tarvitset

  • apua henkilökohtaisissa toiminnoissa, kuten peseytymisessä, pukeutumisessa tai kommunikoinnissa

tai

  • ohjausta tai valvontaa, kuten muistuttelua, kannustusta ja silmälläpitoa arjen eri toiminnoissa.