Ignora

Mitä se tarkoittaa?

Vastaus.

Missä olet kuullut tämän sanan? Sehän on hyvin lähellä englanninkielistä sanaa ignore, joka tarkoittaa olla välittämättä, sivuuttaa, ei ottaa huomioon. Ignora voi olla esimerkiksi espanjaa, portugalia, ranskaa tai italiaa. Se tarkoittaa samaa kuin englanniksi. Ignora on yksi sijamuoto sanasta, jonka perusmuoto on ignorar tai ignorer.

Löysin internetistä, että IgnoRa on myös tuotemerkki. Vuonna 2006 on julkaistu espanjalainen elokuva, jonka nimi on Ignora.