Minä en ymmärrä köyhyyttä

Miksi Afrikan maat ovat köyhiä? Ei ole rahaa kouluun eikä terveydenhuoltoon, Suomessa on.

Mutta kyllä täälläkin on köyhiä, mutta ei niin köyhiä kuin Afrikassa vai onko?

Vastaus:

Köyhyyttä onkin vaikea ymmärtää. Se on niin monimutkainen asia. En minäkään ymmärrä köyhyyttä kovin hyvin.

Jonkin maan tai yksittäisen ihmisen köyhyyteen on aina monia erilaisia syitä.

Kaikki Afrikan maat eivät ole köyhiä, mutta moni on.

Afrikan maissa köyhyyttä aiheuttavat esimerkiksi seuraavat asiat

  • sodat
  • huono hallinto
  • huono hygienia ja sairaudet
  • koulutuksen puute
  • luonnon onnettomuudet, kuten tulvat, kuivuus ja maanjäristykset.

Köyhyys on kierre. Köyhyyden syitä ja seurauksia on vaikea erottaa toisistaan.

Esimerkiksi huono terveydenhuolto on yksi köyhyyden syy. Eli huono terveydenhuolto lisää köyhyyttä.

Toisaalta huono terveydenhuolto on köyhyyden seuraus. Eli huono terveydenhuolto johtuu köyhyydestä.

Suomi on tosiaan rikas maa. Mutta osa suomalaisista on silti köyhiä.

Köyhyyden syitä Suomessa ovat esimerkiksi

  • koulutuksen puute
  • työttömyys eli työn puute
  • pitkäaikaissairaudet.

Myös vamma voi lisätä köyhyyden riskiä. Vammaisen ihmisen voi olla muita vaikeampi saada töitä.

Köyhyys on niin monimutkainen asia, että sitä on vaikea mitata ja verrata.