Minä mietin en osaa selittää

Mitä tarkoittaa ohjattavan voimaantuminen?

Vastaus:

Ohjattava on ihminen, jota neuvotaan tai jota autetaan. Esimerkiksi toimintakeskuksen työntekijä on ohjattava.

Voimaantuminen tarkoittaa sitä, että ihminen löytää omia sisäisiä voimavarojaan ja vahvuuksiaan. Ihminen oppii itsestään uusia asioita. Hän oppii tietämään, mitä haluaa ja miten ilmaista sen muille. Voimaantunut ihminen tuntee itsensä hyvin ja pitää itsestään huolta.