Mitä arvo on?

Mitä tarkoittaa arvo?

Vastaus:

Arvo tarkoittaa monia asioita. Esimerkiksi tavaroilla on arvo eli hinta. Arvo voi kuitenkin olla muutakin kuin rahallinen. Hyvä esimerkki on vanha lelu. Se voi olla kulunut, ja muiden mielestä sen hinta on pieni. Lelu voi kuitenkin olla itselle arvokas ja tärkeä, koska siihen liittyy hyviä muistoja ja tunteita. Sanotaan, että lelulla on tunnearvoa.

Lisäksi voidaan puhua arvoista, joita ihmisillä on. Arvot ovat yleisiä asioita, jotka ovat ihmiselle tärkeitä. Tällaisia arvoja voivat olla esimerkiksi ahkeruus ja oikeudenmukaisuus.

Tasa-arvo tarkoittaa, että kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita. Ihmisen arvoon ei vaikuta siis sukupuoli, ihonväri, uskonto tai muut asiat.