Omista asioista päättäminen ja poikkeustilanteet

Tiedän, että vammaiset ihmiset eivät aina saa päättää omista asioistaan yhtä paljon ja samalla tavalla kuin vammattomat ihmiset.
Joskus mietin, että voiko vammattomille ihmisille tulla joskus vastaan poikkeustilanteita, jolloin he eivät saa tai voi päättää omista asioistaan millään tavalla?

Vastaus:

Tämä on erittäin hyvä kysymys. Jokaisella ihmisellä on oikeus päättää omista asioistaan. Vammaisten ihmisten oikeutta itsemääräämiseen on juuri vahvistettu lainsäädännöllä.

Tämä tarkoittaa, että jokaiselle vammaiselle ihmiselle on tarjottava riittävästi tukea, jotta hän voi tehdä päätöksiä.

Minulle ei kyllä tule mieleen tilanetta, jossa ihminen, vammainen tai vammaton, ei saisi päättää omista asioistaan millään tavalla.