Saako päättää itse?

Millä perusteella vammaiset saavat päättää itse asioistaan?

Vastaus:

Itsemääräämisoikeus on ihmisoikeus, joka kuuluu kaikille. Ihmisoikeudet perustuvat erilaisiiin lakeihin ja sopimuksiin.

Suomessa tehdään parhaillaan uutta itsemääräämisoikeuslakia. Sen tarkoitus on vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden oikeutta päättää omista asioistaan.