Sähkömagneettinen säteily

Minä en usko, että säteily aiheuttaa ihmiselle vahinkoa tai myrkytystä. Mutta jos sille altistuu, niin tietenkin voin vahingoittua. Ainahan säteily on vaarallista.

Vastaus:

Sähkömagneettista säteilyä on monenlaista. Siksi säteily voi myös vaikuttaa ihmiseen usealla eri tavalla.

Muun muassa radioaallot, mikroaallot, valo ja röntgensäteily ovat sähkömagneettista säteilyä. Esimerkiksi röntgensäteily voi olla ihmiselle vaarallista.

Kaikkien sähkömagneettisen säteilyn lajien vaikutusta ihmiseen ei tiedetä. On esimerkiksi epäselvää, onko matkapuhelimen käytöstä johtuva altistuminen radioaalloille haitallista ihmiselle.