Samat virheet

Miksi samat ihmiset toistavat samat virheet niin monesti?

Vastaus:

En tiedä. Ehkä he eivät ajattele itse tekevänsä virhettä. Joskus ihmisten on vaikea muuttaa oppimiaan tapojaan.