Subjektiivinen oikeus

Mitä subjektiivinen oikeus tarkoittaa?

Vastaus:

Subjektiivinen oikeus tarkoittaa laissa määrättyä, tietyille henkilöille tarkoitettua oikeutta. Silloin jokin oikeus kuuluu jokaiselle, joka täyttää laissa määritellyt kriteerit.

Laissa on säädetty, millaisia sosiaali- ja terveyspalveluita ihminen voi saada. Tiettyjä palveluita on pidetty niin tärkeinä, että niihin on säädetty subjektiivinen oikeus. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi lasten päivähoito ja vaikeavammaisten henkilöiden henkilökohtainen apu. Kunnalla on velvollisuus järjestää nämä palvelut kaikissa tilanteissa niille ihmisille, jotka niitä tarvitsevat. Kunta ei voi esimerkiksi sanoa, että sillä ei ole tarpeeksi rahaa järjestää näitä palveluita.