Europarlamenttivaalit

Europarlamentti säätää lakeja, jotka vaikuttavat päivittäiseen elämäämme. Parlamentti mös päättää EU:n talousarviosta.

EU-maiden kansalaiset valitsevat Euroopan parlamentin jäsenet vaaleilla joka viides vuosi. Vaalit järjestetään kaikissa EU:n jäsenmaissa samaan aikaan.

Suomesta valitaan Euroopan parlamenttiin 13 jäsentä. Ehdokkaita voivat asettaa puolueet ja valitsijayhdistykset. Kaikki ehdokkaat ovat ehdolla koko maassa.

Kuka saa äänestää?

Sinä voit äänestää Suomen europarlamenttivaaleissa,

  • jos olet Suomen kansalainen
  • jos olet jonkin muun EU-maan kansalainen ja olet ilmoittautunut äänioikusrekisteriin Suomessa 7.3.2019 mennessä.

Saat äänestää vaaleissa joko ennakkoon tai vaalipäivän, jos täytät 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä. Voit äänestää vain yhden EU-maan europarlamenttivaalissa.

Jos sinulla onn oikeus äänestää, saat siitä kotiisi kirjeen. Kirjeessä on äänioikeusilmoitus, jossa on tieto äänestyspaikastasi vaalipäivänä. Mukana on myös luettelo ennakkoäänestyspaikoista.

Jokainen päättää itse, ketä äänestää

Jokainen päättää itse, haluaako äänestää. Jokainen päättää itse myös siitä, ketä äänestää.

Äänioikeuteen kuuluu vaalisalaisuus. Se tarkoittaa, että sinun ei tarvitse kertoa kenellekään, ketä ehdokasta äänestät.

Ketä voit äänestää?

Jokaisella ehdokkaallla on oma ehdokasnumeronsa. Voit äänestää kketä tahansa ehdokasta Suomen parlamenttivaaleissa.

Tietoa ehdokkaista saat esimerkiksi lehdistä, televisiosta tai internetistä.

Kotiäänestys

Jos olet vaikeasti vammautunut tai pitkäaikaisesti sairas, voit äänestää ennakkoon kotonasi.

Sinun pitää ilmoittautua kotiäänestykseen etukäteen omman kuntasi keskusvaalilautakunnalle. Lautakunnan puhelinnumero on äänioikeusilmoituksessa. Saat lautakunnalta myös lisätietoa kotiäänestyksestä

Näin äänestät

Kun menet äänestämään, ota mukaasi henkilöllisyystodistus. Henkilöllisyystodistuksia ovat esimerkiksi passi, henkilökortti ja ajokortti.

Äänestyspaikassa sinua odottaa vaalivirkailija. Hän tarkistaa henkilöllisyystodistuksesi ja antaa sinulle äänestyslipun.

Mene täyttämään äänestyslippu äänestyskoppiin. Kirjoita äänestyslippuun selvästi sen ehdokkaan numero, jota äänestät.

Mene vaalivirkailijan luo. Hän leimaa äänestyslippusi. Pudota äänestyslippu vaaliuurnaan.

Vaalivirkailijat auttavat

Äänestyspaikalla on vaalivirkailijoita ja vaaliavustajia. He auttavat ja neuvovat sinua kaikissa tilanteissa.

Vaaliavustajana voi toimia myös henkilö, jonka olet itse valinnut.

Voit pyytää vaaliavustajan avuksesi äänestyskoppiin. Vaaliavustaja ei saa kertoa kenellekään, ketä äänestit.

Lähde: Europarlamenttivaalit 2019 -selkoesite (selkokekus.fi).