Hyvät kokoustaidot

Me Itse ry:n vuosikokous päättää yhdistyksen asioista.

Erilaisissa kokouksissa tarvitaan hyviä kokoustaitoja. Tälle sivulle on koottu neuvoja, joiden avulla saat kokouksessa
mielipiteesi ja ajatuksesi esille.

Kokouksessa päätökset tehdään yhdessä

Jokaisella on oikeus sanoa mielipiteensä ennen kuin päätös tehdään.

Jos haluat sanoa jotakin, pyydä puheenvuoroa. Kokouksessa on sovittu, miten puheenvuoro pyydetään. Yleensä se tapahtuu nostamalla käsi ylös.

Kokouksen vetäjä myöntää puheenvuorot yksi kerrallaan. Puheenvuorot saa siinä järjestyksessä kuin ne on pyydetty.

Kuuntele toisten puheenvuoroja

Hyviin kokoustaitoihin kuuluu toisten puheenvuorojen
kunnioittaminen. Puheenvuorot käytetään yksi kerrallaan. Muut tietysti kuuntelevat, kun joku puhuu.

Monista asioista on sovittu yhdessä ennen kokousta. Yleensä on sovittu, että kännykkää ja muita teknisiä laitteita saa käyttäävain kokousasioihin. Kännykät siis suljetaan ennen kokouksen alkua.

Päätökset tehdään yhdessä. Jos asioista ei voida muuten sopia,
järjestetään äänestys. Äänestyksessä voittaa enemmistön mielipide.

Kaikki pitävät kiinni yhteisesti sovituista asioita.

Yhdessä käsitellyt asiat ovat luottamuksellisia. Niistä ei saa puhua muille.

Kokoustaidot eli näin toimit kokouksessa

Henrik Särkkä pyytää puheenvuoroa.

Kun pidät puheenvuoron, käsittele vain yhtä asiaa puheenvuorosi aikana.

Puhu selkeästi ja niin, että kaikki kuulevat sinut.

Puhu vain siitä asiasta, jota sillä hetkellä käsitellään.

Pyydä kokouksen jäseniä ottamaan kantaa siihen, mitä olet sanonut.

Ota kantaa muiden ajatuksiin.

Keskity niihin asioihin, jotka ovat sinulle tärkeitä.

Jos olet eri mieltä, ilmaise mielipiteesi rauhallisesti, mutta jämäkästi.

Jos saat uutta tietoa, älä juutu omaan mielipiteeseen. Mielipide saa muuttua, kun asiasta tulee uutta tietoa.

Jos muut ovat eri mieltä kuin sinä, älä viivytä päätöksen tekemistä jankkaamalla omaa kantaasi.

Kun asioista päätetään, enemmistön kanta ratkaisee. Totea tilanne reilusti ja suostu enemmistön tahtoon.

Kokouksessa voi olla ihmisiä, jotka ovat vahvoja mielipiteissään ja jotka ovat tottuneita toimijoita. Älä anna heidän vaikuttaa
omiin mielipiteisiisi. Esitä oma mielipiteesi rohkeasti.

Teksti: Me Itse ry.

Kuvat: Jaana Teräväinen

Teksti julkaistu Leijassa 3/2017