Oikeus työhön

Mies seisoo siivoojan haalari päällä

Tällä sivulla kerrotaan, mitä YK:n vammaissopimus sanoo vammaisten ihmisten oikeudesta työhön.

Lukekaa teksti yhdessä läpi. Pohtikaa sen jälkeen, miten työhön liittyvät asiat toteutuvat teidän omassa elämässänne. Miten tärkeä asia työ on teille?

Sauraavaksi voitte valita, mitä tehtäviä haluatte tehdä.

Tehtävien teko ei ole tärkeintä, vaan se, että YK:n vammaissopimus tulee teille tutuksi.

Kun tiedätte oikeutenne, osaatte myös vaatia niitä!

Oikeus samaan työhön

YK:n vammaissopimuksessa on listattu seuraavat työhön liittyvät oikeudet:

 • Vammaisilla henkilöillä on sama oikeus tehdä työtä kuin muilla.
 • Vammaisilla henkilöille on maksettava työstä sama palkka kuin muille.
 • Vammaisille henkilöille on taattava samanlaiset työehdot kuin muille.
 • Vammaisten henkilöiden työolot on oltava samanlaiset kuin muilla.
 • Vammaisilla henkilöillä on sama oikeus saada työhönsä jatkokoulutusta kuin muilla.
 • Vammaisilla henkilöillä pitää olla mahdollisuus työkokeiluihin.
 • Vammaisia henkilöitä ei saa pakottaa tekemään työtä ilman palkkaa.
 • Vammaisilla on oikeus olla jäsenenä ammattiyhdistyksessä.
 • Vammmaisten ihmisten työolosuhteisiin tulee tehdä kohtuulliset muutokset.
 • Vammaisia henkilöitä ei saa syrjiä työelämässä.

Suomi on ratifioinut eli hyväksynyt YK:n vammaissopimuksen. Suomen valtion pitää siis edistää vammaisten ihmisten mahdollisuuksia päästä töihin tavallisille työpaikoille.

Työtä tavallisilla työpaikoilla

Vammaissopimus painottaa, että vammaisilla ihmisillä on oikeus työskennellä tavallisilla työpaikoilla yhdessä muiden kanssa.

Palkkatyössä vammainen ihminen saa työstä saman korvauksen kuin muut. Hänelle kertyy myös palkallista lomaa ja työeläkettä. Lisäksi työntekijälle kuuluvat terveyshuollon palvelut ja vakuutusturva työtapaturmien varalta.

Usein vammaiset ihmiset työskentelevät työkeskuksissa muiden vammaisten ihmisten kanssa. Tämä ei ole YK:n vammaissopimuksen tarkoittamaa työtä.

Kun vammainen ihminen tekee työtä työkeskuksessa, hän on sosiaalihuollon asiakas. Hän ei ole työsuhteessa eikä saa työstään palkkaa tai muita työsuhteeseen kuuluvia etuja. Sama koskee vammaisia ihmisiä, jotka ovat avotyössä tavallisella työpaikalla.

Työkeskukset ja avotyö voivat auttaa vammaisia ihmisiä pääsemään tavalliseen palkkatyöhön.

Esimerkiksi avotyössä, vammainen ihminen oppii työssä tarvittavia tärkeitä taitoja. Pysyvänä työpaikkana avotyö ei ole YK:n vammaissopimuksen mukaan oikeudenmukainen ratkaisu.

Vammaisten ihmisten mahdollisuuksia saada työtä tavallisilta työpaikoilta pitää vahvistaa.

Yhteiskunnan tuki

Vammaisen ihmisen on usein vaikea löytää työtä tavallisilta työpaikoilta. Siksi vammaissopimus luettelee keinoja, joilla yhteiskunnan pitää parantaa vammaisten ihmisten mahdollisuuksia saada töitä.

Keinoja parantaa vammaisten ihmisten työllistymistä:

 • Varmistetaan lainsäädännöllä, että vammaisia ihmisiä kohdellaan työssä oikeudenmukaisesti.
 • Kehitetään vammaisten ihmisten työnhakupalveluja.
 • Etsitään vammaisille ihmisille uusia työmahdollisuuksia.
 • Palkataan vammaisia ihmisiä esimerkiksi valtionhallintoon ja kuntiin.
 • Autetaan yrityksiä palkkaamaan vammaisia ihmisiä.
 • Poistetaan esteitä, jotka estävät vammaisia ihmisiä hakemasta töitä tavallisilta työpaikoilta.
 • Muutetaan työpaikkoja vammaisille henkilöille sopiviksi.

Tuettu työllistyminen

Tuettu työllistyminen on hyvä tapa auttaa vammaisia ihmisiä saamaan työtä tavallisilta työpaikoilta.

Tuetussa työllistymisessä vammaisella ihmisellä on apunaan työhönvalmentaja.

Työhönvalmentaja auttaa

 • sopivan työpaikan etsimisessä
 • työpaikan hakemisessa
 • neuvotteluissa työnantajan kanssa
 • työsopimuksen tekemisessä
 • työpaikkaan ja työkavereihin tutustumisessa
 • työtehtävien oppimisessa
 • työssä kehittymisessä.

Työhönvalmentaja tukee myös työnantajaa.

Työhönvalmentaja

 • etsii työtehtävään sopivan henkilön
 • auttaa työtehtävien muotoilussa
 • auttaa työllistämistukien hakemisessa.

Työ vahvistaa oikeutta itsenäiseen elämään

Oikeus työhön vahvistaa vammaisten ihmisten oikeutta itsenäiseen elämään ja osallisuuteen yhteisössä. Kun vammaiset ihmiset ovat töissä, he antavat oman tärkeän panoksensa yhteisölle.

Työ antaa taloudellista turvaa ja vähentää köyhyysriskiä. Työn tekeminen ehkäisee myös syrjäytymistä.

Oma osaaminen esiin

Moni vammainen ihminen ei tunne omia vahvuuksiaan. Töitä on vaikea hakea, jos ei osaa kertoa, mitä osaa ja missä on hyvä. Siksi vammaisia on autettava tunnistamaan ja näyttämään omat vahvuutensa. Jokaisella ihmisellä on osaamista ja vahvuuksia.

Tehtäviä työstä

Valitkaa alla olevista tehtävistä, mitä haluatte tehdä. Voitte myös keksiä omia tehtäviä. Tärkeintä on, että pohditte yhdessä tekstin sisältöä ja sitä, miten asiat teidän omassa elämässänne toteutuvat.

Millaisia työhön liittyviä toiveita ja haaveita teillä on? Miten nämä toiveet voisivat toteutua?

1. Katsokaa video

Katsokaa video oikeudesta työhön ja työllistymiseen.

Miettikää yhdessä videossa esitettyjä kysymyksiä:

 • Mitä työ sinulle merkitsee?
 • Missä sinä olet hyvä?
 • Onko helppoa löytää työtä?
 • Mikä on työtä ja mikä muuta tekemistä?

2. Keskustelkaa haaveista

Keskustelkaa siitä, millaisista ammateista haaveilette.

3. Tutustukaa työkirjaan

Ladatkaa netistä “Mahdollista – Pieni työkirja työnhakijalle” ja tutustukaa siihen.

Saat ladattua työkirjan tästä linkistä (www.verneri.net/yleis).

4. Tutkikaa työpaikkailmoituksia

Katsokaa netistä työpaikkailmoituksia.

Valitkaa yksi avoin työpaikka. Miettikää yhdessä, mitä taitoja tuon työn tekemiseen tarvitaan.

Työpaikkoja voi etsiä esimerkiksi TE-palveluiden sivuilta.

Pääset TE-palveluiden sivuille tästä linkistä (www.te-palvelut.fi)

5. Lukekaa palkkatyöstä

Haaveiletteko palkkatyöstä?

Lukekaa Verneri.netin selkosivuilta Haluan palkkatyöhön -sivu (www.verneri.net/selko).

Pohtikaa, miksi haluaisitte päästä palkkatöihin?

6. Tutustukaa työn hakemiseen

Lukekaa Verneri.netin selkosivuilta ohjeita työn hakemiseen.

Pääset Ohjeita työnhakuun -sivulla tästä linkistä (www.verneri.net/selko).

Miettikää, millaista tukea tarvitsette työpaikan hakuun. Keneltä apua voisi saada?

7. Tutustukaa oppaaseen

Tutustukaa ”Tukea arjen tarpeisiin” -oppaaseen. Oppaassa kerrotaan Osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteereistä selkokielellä.

Pääset lukemaan opasta tästä linkistä (www.tukiliitto.fi)

Teksti: Mira Vihmo, 2019