Syrjintä

Suomessa kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia eli samanarvoisia.

Ketään ei saa syrjiä esimerkiksi iän, ihonvärin tai vamman perusteella.

Syrjintää on se, että ihmisiä tai ihmisryhmää kohdellaan eri tavalla kuin muita ilman hyväksyttävää syytä.

Syrjintä kielletään ihmisoikeussopimuksissa ja Suomen lainsäädännössä.

Erilainen kohtelu on sallittua

Ihmisiä on lupa kohdella eri tavoin kuin muita, jos tarkoitus on hyvä. Esimerkiksi vammaisille ihmisille voidaan tarjota palveluja, joita muut eivät saa.

Hyväksyttävää erilaista kohtelua on esimerkiksi vaikeavammaisten kuljetuspalvelu. Sen tarkoitus on auttaa vammaisia liikkumaan. Liikkumisvapaus on ihmisoikeus, joka kuuluu myös vammaisille.

Haluatko ilmoittaa syrjinnästä?

Sinulla on oikeus valittaa, jos olet kokenut syrjintää. Voit ottaa yhteyttä yhdenvertaisuusvaltuutettuun.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu auttaa ja antaa neuvoja. Yhdenvertaisuusvaltuutetun apu ei maksa mitään.

Voit soittaa yhdenvertaisuusvaltuutetun puhelinpalveluun numeroon 0295 666 817. Puhelinpalvelu on auki arkisin kello 10-12.

Voit lähettää kirjeen yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon:

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
PL 24
00023 Valtioneuvosto

Voit lähettää sähköpostin osoitteessa yvv(at)oikeus.fi.

Tai voit täyttää lomakkeen Yhdenvertaisuusvaltuutetun nettisivuilla.

Pääset yhdenvertaisuusvaltuutetun sivuille tästä linkistä (www.syrjinta.fi).

Ota yhteyttä mahdollisimman pian syrjintätilanteen tapahduttua.

Jos olet kokenut syrjintää työpaikallasi tai kun olet hakenut töitä, ota yhteyttä työnsuojeluviranomaiseen.

Jos koet, että olet joutunut rikoksen uhriksi, ota yhteyttä poliisiin.

Jos olet kokenut syrjintää terveydenhuollossa tai sosiaalihuollossa, voit tehdä kantelun paikalliselle potilas- tai sosiaaliasiamiehelle.

Jos koet, että viranomaiset ovat syrjineet sinua, voit tehdä kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Jos olet epävarma, keneltä kysyä apua, ota yhteyttä yhdenvertaisuusvaltuutettuun.

Teksti: Mira Vihmo
Kuva: Annakaisa Ojanen