Vammaissopimus turvaa oikeudet

Kolme nuorta ovat yhdessä ja nauravat.Ihmisoikeudet ovat perusoikeuksia. Ne kuuluvat kaikille.

Ihmisoikeudet on määritelty maiden välisissä sopimuksissa, kuten Yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n vammaissopimuksessa.

Vammaissopimus takaa vammaisille ihmisille samat oikeudet kuin muille.

Näitä oikeuksia ovat esimerkiksi

  • oikeus osallistua ja vaikuttaa
  • oikeus omannäköiseen asumiseen
  • oikeus käyttää samoja palveluja kuin muut
  • oikeus saada työstä palkkaa
  • oikeus parisuhteeseen ja perheen perustamiseen.

Ketään ei saa syrjiä

Vammaissopimus kieltää syrjinnän. Vammaisia ihmisiä ei siis saa kohdella huonommin kuin muita.

Vammaisia ihmisiä pitää kohdella yhdenvertaisesti eli samalla tavoin kuin muita.

Erilainen kohtelu on sallittua

Vammaisia ihmisiä saa kohdella eri tavoin kuin muita, jos tarkoitus on hyvä.

Vammainen ihminen voi saada esimerkiksi palveluja, joita muut eivät saa. Palveluiden tarkoitus on tukea vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta.

Vammainen ihminen voi saada esimerkiksi kuljetuspalvelua, joka auttaa häntä liikkumaan. Vapaus liikkua on ihmisoikeus, joka kuuluu myös vammaisille.

Suomen pitää noudattaa vammaissopimusta

Vammaissopimus tuli Suomessa voimaan vuonna 2016. Suomen pitää siis noudattaa vammaissopimusta.

Vammaissopimus on osa Suomen lainsäädäntöä. Viranomaisten pitää ottaa kaikessa toiminnassa huomioon vammaisten ihmisten oikeudet.

Teksti: Jenni Sipilä, 2023

Lähteet ja lisätietoa: