Minun osallisuuteni

Vammaissopimuksen mukaan vammaisella ihmisellä on oikeus osallisuuteen. Osallisuus tarkoittaa osallistumista ja vaikuttamista omiin ja yhteisiin asioihin.

Tällä sivulla on 10 väittämää osallisuudesta. Väittämien avulla voit pohtia, miten osallinen sinä olet.

Tutustu ensin väittämiin ja muiden kokemuksiin väittämistä. Testaa sen jälkeen, kuinka osallinen olet.

Katso, mitä osallisuus tarkoittaa Arille:

Teen tärkeitä asioita

Teetkö asioita, jotka ovat tärkeitä tai hyödyllisiä? Autatko esimerkiksi muita ihmisiä tai teetkö tärkeää työtä?

Kun teet hyödyllisiä asioita, voit tuntea itsesi tärkeäksi.

Lue, millaisia tärkeitä asioita Piia, Julius, Hanna-Mari, Tero, Petro ja Arto tekevät: Teen tärkeitä asioita (papuri.net)

Minua kiitetään

Kiittävätkö muut ihmiset sinua? Saatko muilta hyvää palautetta?

Kun muut ihmiset kiittävät sinua ja antavat sinulle hyvää palautetta, voit kokea itsesi arvokkaaksi.

Katso, mistä Jussi Kulinia kiitetään:

Kuulun tärkeään ryhmään

Millaiseen ryhmään tai porukkaan kuulut? Ketkä ovat sinulle tärkeitä ihmisiä? Keiden seurassa sinulla on hyvä olla?

Kun olet yhdessä muiden ihmisten kanssa, voit kokea läheisyyttä.

Lue vinkit tutustumiseen

Minua tarvitaan

Kuka tarvitsee sinua? Kenelle sinä olet tärkeä? Ketä sinä autat?

Kun olet yhdessä muiden kanssa ja autat muita, voit kokea itsesi tärkeäksi.

Lue, mikä on tärkeää Tapanille, Henrille, Janille, Sonjalle ja Jannelle: Olen tarpeellinen muille (papuri.net)

Voin vaikuttaa elämääni

Saatko tarpeeksi tietoa sinulle tärkeistä asioista? Voitko päättää asioistasi itse?

Kun saat riittävästi tietoa ja tukea, voit päättää itse sinulle tärkeistä asioista.

Lue lisää päättämisestä

Elämälläni on tarkoitus

Mikä on sinulle tärkeää? Kenelle sinä olet tärkeä? Millaisiin asioihin voit vaikuttaa?

Kun teet tärkeitä asioita ja päätät omista asioista, voit kokea, että elämälläsi on tarkoitus.

Katso, millaisiin asioihin Jarkko Erola vaikuttaa:

Minulla on tavoitteita

Millaisia tavoitteita ja unelmia sinulla on? Mitä uutta haluat oppia, tehdä tai saavuttaa?

On tärkeää, että voit tavoitella sinulle tärkeitä asioita. Kun saat oikeanlaista tukea, voit toteuttaa tavoitteitasi.

Katso, millaisia tavoitteita Anna Merjovaaralla on:

Saan apua

Millaisiin asioihin tarvitset apua? Ketkä auttavat sinua? Saatko apua esimerkiksi kaverilta, naapurilta tai järjestöstä?

Kun saat oikeanlaista apua, voit osallistua ja elää, kuten itse haluat.

Minuun luotetaan

Ketkä luottavat sinuun? Ketkä pyytävät sinulta apua? Keneen sinä voit luottaa?

Luottamus on molemminpuolinen tunne. Luottamuksen syntyminen vaatii aikaa.

Katso, mitä Jarkko Erola ajattelee luottamuksesta:

Voin vaikuttaa yhteisiin asioihin

Millaisiin asioihin sinä haluat vaikuttaa? Miten voit vaikuttaa?

Voit vaikuttaa yhteisiin asioihin monin tavoin. Voit esimerkiksi kertoa muille kokemuksistasi, osallistua järjestöjen toimintaan ja äänestää vaaleissa.

Tutustu Kansalaisen vaikuttamisoppaaseen (tukiliitto.fi)

Tee osallisuustesti

Voit arvioida omaa osallisuuttasi myös osallisuustestillä: Testaa, oletko osallinen

Testi perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen osallisuusmittariin.

Kaipaatko muutosta elämääsi?

Tuntuuko sinusta, että olet riittävän osallinen?

Jos haluat osallistua nykyistä enemmän, juttele asiasta esimerkiksi läheisen ihmisen, ohjaajan tai sosiaalityöntekijän kanssa.

Miettikää yhdessä, miten voit osallistua nykyistä enemmän.

Oma kirja osallisuudesta

Jussi, Teemu ja Petri pohtivat omaa osallisuuttaan Papuri-kirjassa: Minä osallistun (papuri.net)

Tee oma kirja osallisuudesta Papuri-työkalulla: Papuri (papunet.net)

Teksti: Jenni Sipilä, 2023

Tämän sivun aineistot on tehty yhdessä Savaksen Osalliseksi-hankkeen kanssa.

Voit arvioida osallisuuttasi myös Savaksen OMA-arviointityökalulla (savas.fi)