Työstä palkkaa

Vammaissopimuksen mukaan vammaisia ihmisiä ei saa syrjiä työelämässä.

Sinulla on siis oikeus

 • saada työstä palkkaa
 • samoihin työehtoihin ja työoloihin kuin muilla
 • saada tukea työllistymiseen
 • jatkokoulutukseen
 • työkokeiluihin.

Palkkatyötä tavallisella työpaikalla

Sinulla on oikeus työskennellä tavallisella työpaikalla yhdessä muiden kanssa. Sinulla on oikeus saada työstä myös palkkaa.

Kun olet palkkatyössä, olet työsuhteessa työnantajaan. Olet siis tehnyt työnantajan kanssa työsopimuksen. Työsopimuksessa sovitaan työehdoista, kuten työajasta, lomista ja palkasta.

Työtoiminnasta ei makseta palkkaa

Tällä hetkellä moni vammainen ihminen on työtoiminnassa työkeskuksessa tai avotyössä. Työtoiminta ja avotyötoiminta eivät ole vammaissopimuksen tarkoittamaa työtä.

Jos olet työtoiminnassa tai avotyötoiminnassa, olet sosiaalihuollon asiakas. Et ole työsuhteessa työnantajaan. Et saa työstä palkkaa, eikä sinulla ole muita työsuhteeseen kuuluvia etuja.

Työtoiminta ja avotyötoiminta voivat auttaa vammaisia ihmisiä pääsemään palkkatyöhön.

Esimerkiksi avotyötoiminnassa vammainen ihminen oppii työssä tarvittavia tärkeitä taitoja. Avotyön ei kuitenkaan pitäisi olla pysyvä ratkaisu. Avotyöstä pitäisi päästä palkkatyöhön.

Tuettu työllistyminen

Sinulla on oikeus saada tukea työllistymiseen.

Moni vammainen ihminen työllistyy työhönvalmentajan tuella.

Työhönvalmentaja tukee työnhakijaa

 • sopivan työpaikan etsimisessä
 • työpaikan hakemisessa
 • neuvotteluissa työnantajan kanssa
 • työsopimuksen tekemisessä
 • työpaikkaan ja työkavereihin tutustumisessa
 • työtehtävien oppimisessa
 • työssä kehittymisessä.

Työhönvalmentaja tukee myös työnantajaa.

Millaista työtä sinä haluat tehdä?

Haaveiletko sinä palkkatyöstä? Tai uudesta työpaikasta?

Alla on kysymyksiä, joiden avulla voit pohtia omia tavoitteitasi.

Voit pohtia kysymyksiä itsekseen tai yhdessä vaikkapa kaverin, ohjaajan tai tukihenkilön kanssa.

 • Mitä työ merkitsee sinulle?
 • Millaista työtä haluat tehdä?
 • Mitä olet opiskellut?
 • Millaisia taitoja sinulle on? Missä olet hyvä?
 • Tarvitsetko työllistymiseen tukea?
 • Mistä tai keneltä voit saada tukea?

Lue lisää palkkatyöstä ja työllistymisestä

Teksti: Jenni Sipilä, 2023