Oikeus työhön

Mies seisoo siivoojan haalari päällä

Tällä sivulla kerrotaan, mitä YK:n vammaissopimus sanoo vammaisten ihmisten oikeudesta työhön.

Lukekaa teksti yhdessä läpi. Pohtikaa sen jälkeen, miten työhön liittyvät asiat toteutuvat teidän omassa elämässänne. Miten tärkeä asia työ on teille?

Sauraavaksi voitte valita, mitä tehtäviä haluatte tehdä. Tehtävien teko ei ole tärkeintä, vaan se, että YK:n vammaissopimus tulee teille tutuiksi.

Kun tiedätte oikeutenne, osaatte niitä myös vaatia!

Oikeus työhön tavallisella työpaikalla

YK:n vammaissopimuksessa on listattu seuraavat työhön liittyvät oikeudet:

 • Vammaisilla henkilöillä on sama oikeus tehdä työtä kuin muilla.
 • Vammaisilla henkilöille on maksettava työstä sama palkka kuin muille.
 • Vammaisille henkilöille on taattava samanlaiset työehdot kuin muille.
 • Vammaisten henkilöiden työolot on oltava samanlaiset kuin muilla.
 • Vammaisilla henkilöillä on sama oikeus saada työhönsä jatkokoulutusta kuin muilla.
 • Vammaisilla henkilöillä pitää olla mahdollisuus työkokeiluihin.
 • Vammaisia henkilöitä ei saa pakottaa tekemään työtä ilman palkkaa.
 • Vammaisilla on oikeus olla jäsenenä ammattiyhdistyksessä.
 • Vammmaisten ihmisten työolosuhteisiin tulee tehdä kohtuulliset muutokset.
 • Vammaisia henkilöitä ei saa syrjiä työelämässä.

Suomi on ratifioinut eli hyväksynyt YK:n vammaissopimuksen. Suomen valtion pitää siis edistää vammaisten ihmisten mahdollisuuksia päästä töihin tavallisille työpaikoille.

Oikeus työskennellä tavallisilla työpaikoilla

Vammaissopimus painottaa, että vammaisilla ihmisillä on oikeus työskennellä tavallisilla työpaikoilla muiden ihmisten kanssa.

Palkkatyössä vammainen ihminen saa tekemästään työstä saman korvauksen kuin muut samaa työtä tekevät. Hänelle kertyy myös palkallista lomaa ja työeläkettä. Lisäksi työntekijälle kuuluvat terveyshuollon palvelut ja vakuutusturva työtapaturmien varalta.

Usein vammaiset ihmiset työskentelevät työkeskuksissa muiden vammaisten ihmisten kanssa. Tämä ei ole YK:n vammaissopimuksen tarkoittamaa työtä.

Kun vammainen ihminen tekee työtä työkeskuksessa, hän on sosiaalihuollon asiakas. Hän ei ole työsuhteessa eikä saa työstään palkkaa tai muita työsuhteeseen kuuluvia etuja. Sama koskee vammaisia ihmisiä, jotka ovat avotyössä tavallisella työpaikalla.

Työkeskukset ja avotyö voivat auttaa vammaisia ihmisiä pääsemään tavalliseen palkkatyöhön. Esimerkiksi avotyössä, vammainen ihminen oppii työssä tarvittavia tärkeitä taitoja. Pysyvänä työpaikkana avotyö ei ole YK:n vammaissopimuksen mukaan oikeudenmukainen ratkaisu.

Vammaisten ihmisten mahdollisuuksia saada työtä tavallisilta työpaikoilta pitää vahvistaa.

Yhteiskunnan tuki

Vammaisilla ihmisillä on usein vaikeuksia löytää itselleen työtä tavallisilta työpaikoilta. Siksi vammaissopimus luettelee keinoja, joilla yhteiskunnan pitää parantaa vammaisten ihmisten mahdollisuuksia saada töitä.

Keinoja parantaa vammaisten ihmisten työllistymistä:

 • Varmistetaan lainsäädännöllä, että vammaisia ihmisiä kohdellaan työssä oikeudenmukaisesti
  ja yhdenvertaisesti.
 • Kehitetään vammaisten ihmisten työnhakupalveluja.
 • Etsitään vammaisille ihmisille uusia työmahdollisuuksia.
 • Palkataan vammaisia ihmisiä esimerkiksi valtionhallintoon ja kuntiin.
 • Autetaan yrityksiä palkkaamaan vammaisia ihmisiä.
 • Poistetaan esteitä, jotka estävät vammaisia ihmisiä hakemasta töitä tavallisilta työpaikoilta.
 • Muutetaan työpaikkoja vammaisille henkilöille sopiviksi.

Tuettu työllistyminen

Tuettu työllistyminen on hyvä tapa auttaa vammaisia ihmisiä saamaan työtä tavallisilta työpaikoilta.

Tuetussa työllistymisessä vammaisella ihmisellä on apunaan työhönvalmentaja.

Työhönvalmentaja auttaa

 • sopivan työpaikan etsimisessä
 • työpaikan hakemisessa
 • neuvotteluissa työnantajan kanssa
 • työsopimuksen tekemisessä
 • työpaikkaan ja työkavereihin tutustumisessa
 • työtehtävien oppimisessa
 • työssä kehittymisessä.

Työhönvalmentaja tukee myös työnantajaa.

Työhönvalmentaja

 • etsii työtehtävään sopivan henkilön
 • auttaa työtehtävien muotoilussa
 • auttaa työllistämistukien hakemisessa.

Työ vahvistaa oikeutta itsenäiseen elämään

Oikeus työhön vahvistaa vammaisten ihmisten oikeutta itsenäiseen elämään ja osallisuuteen yhteisössä. Kun vammaiset ihmiset ovat töissä, he antavat oman tärkeän panoksensa yhteisölle.

Työn tekeminen antaa taloudellista turvaa ja vähentää köyhyysriskiä. Työn tekeminen ehkäisee myös syrjäytymistä.

Oma osaaminen esiin

Moni vammainen ihminen ei tunne omia vahvuuksiaan ja niitä on vaikea saada esiin ja kerrottua. Töitä on vaikea hakea, jos ei osaa kertoa, mitä osaa ja missä on hyvä. Siksi vammaisia on autettava löytämään ja näyttämään omat vahvuutensa ja osaamisensa. Jokaisella ihmisellä on osaamista ja vahvuuksia.

Tehtäviä

Valitkaa alla olevista tehtävistä, mitä haluatte tehdä. Voitte myös keksiä omia tehtäviä. Tärkeintä on, että pohditte yhdessä tekstin sisältöä ja sitä, miten asiat teidän omassa elämässänne toteutuvat.

Millaisia työhön liittyviä toiveita ja haaveita teillä on? Miten nämä toiveet voisivat toteutua?

Katsokaa video

Katsokaa video YK:n vammaissopimuksen artikla 27:sta. Miettikää yhdessä videossa esitettyjä kysymyksiä.

 • Mitä työ sinulle merkitsee?
 • Missä sinä olet hyvä?
 • Onko helppoa löytää työtä?
 • Mikä on työtä ja mikä muuta tekemistä?

 

Keskustelkaa haaveista

Keskustelkaa yhdessä haaveammateistanne.

Tutustukaa työkirjaan

Ladatkaa netistä Mahdollista – Pieni työkirja työnhakijalle ja tutustukaa siihen. Saat ladattua työkirjan tästä linkistä (www.verneri.net/yleis).

Tutkikaa työpaikkailmoituksia

Katsokaa netistä työpaikkailmoituksia. Valitkaa yksi avoin työpaikka ja miettikää yhdessä, mitä taitoja tuon työn tekemiseen tarvitaan. Työpaikkoja voi etsiä esimerkiksi tästä linkistä (www.mol.fi).

Lukekaa palkkatyöstä

Haluaisitko sinä päästä palkkatyöhön? Lue Verneri.netin selkosivuilta Haluan palkkatyöhön -sivu (www.verneri.net/selko).

Mieti, miksi sinä haluaisit päästä palkkatöihin?

Tutustukaa työn hakemiseen

Lue Verneri.netin selkosivuilta työn hakemisesta. Pääset lukemaan sivua tästä linkistä (www.verneri.net/selko).

Mieti, millaista tukea tarvitset työpaikan hakuun. Kuka voisi auttaa sinua?

Tutustukaa oppaaseen

Tutustukaa ”Tukea arjen tarpeisiin” -oppaaseen. Siinä kerrotaan Osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteereistä selkokielellä.

Pääset lukemaan opasta tästä linkistä (www.tukiliitto.fi)