Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on vaikeasti vammaisen henkilön avustamista kotona ja kodin ulkopuolella.

Tällä sivulla kerrotaan

 • kuka henkilökohtaista apua saa
 • kuinka paljon henkilökohtaista apua saa
 • miten haet henkilökohtaista apua.

Välttämätöntä apua

Laissa sanotaan, että vaikeasti vammaiset henkilöt saavat henkilökohtaista apua.

Vaikeavammaisuus tarkoittaa, että vammainen tai sairas henkilö tarvitsee toisen henkilön apua välttämättä ja toistuvasti.

Esimerkiksi kehitysvammainen henkilö voi tarvita apua päivittäisiin toimiin kotona. Avustaja voi auttaa myös työssä, opiskelussa ja harrastuksissa.

Avustajan avulla vammainen henkilö elää sellaista elämää kuin itse haluaa.

Tarpeen mukaan

Lain mukaan päivittäisiin toimiin, opiskeluun ja työhön pitää myöntää henkilökohtaista apua välttämättömän tarpeen mukaan.

Päivittäisiä toimia ovat esimerkiksi liikkuminen, pukeutuminen ja asiointi.

Työllä tarkoitetaan työsuhteeseen perustuvaa työtä ja yritystoimintaa.

Opiskelulla tarkoitetaan tutkintoon tai ammattiin tähtäävää opiskelua. Opiskelua on myös vammaisen opiskelijan valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus.

Päivittäisten toimien lisäksi apua voi hakea myös harrastuksiin, sosiaalisten suhteiden ylläpitoon ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Sosiaaliset suhteet tarkoittavat esimerkiksi ystävien tapaamista.

Yhteiskunnallista osallistumista on vaikkapa Me Itse -järjestön kokouksiin osallistuminen.

Tällaiseen toimintaan voi saada apua vähintään 30 tuntia kuukaudessa.

Näin haet henkilökohtaista apua

Henkilökohtaista apua haetaan sosiaalitoimistosta.

Mieti etukäteen, millaista apua tarvitset

Kun haet henkilökohtaista apua, mieti ensin yksin tai läheisen ihmisen kanssa, missä asioissa tarvitset apua.

Apua voi saada esimerkiksi seuraaviin asioihin:

 • ruuanlaitto
 • asiointi
 • kaupassa käynti
 • vaatehuolto
 • siivous
 • peseytyminen
 • syöminen
 • harrastaminen
 • yhdistystoimintaan osallistuminen
 • kavereiden sekä sukulaisten tapaaminen
 • matkustaminen.

Mieti, kuinka paljon tarvitset apua esimerkiksi viikossa. Kävelyretkeen riittää ehkä kaksi tuntia viikossa, mutta uimahallimatka voi viedä koko päivän.

Mieti myös, mihin aikaan vuorokaudesta tarvitset apua. Jos tarvitset apua kaupassa, mihin aikaan päivästä haluat käydä kaupassa?

Mieti myös, tarvitseeko avustajasi jotakin erityistä osaamista avustamisessa. Pitäisikö avustajan esimerkiksi opetella viittomia tai kuvien käyttöä avustamista varten?

Kun mietit näitä asioita etukäteen, hyvinvointialueen on helpompi järjestää sinulle henkilökohtaista apua.

Voit myös miettiä, miten haluat, että apu järjestetään:

Onko sinulla joku tuttu henkilö, joka voi toimia avustajana? Tiedätkö, onko kotikuntasi palkannut henkilökohtaisia avustajia?

Avustajia voi olla yksi tai useita. Yhden avustajan kanssa voit käydä kaupassa, toisen avustajan kanssa voit mennä harrastukseen.

Sovi tapaaminen sosiaalityöntekijän kanssa

Kun olet kirjannut ylös, missä tarvitset apua, sovi tapaaminen sosiaalityöntekijän kanssa.

Jos sinulla on edunvalvoja, hän voi lähteä mukaan, mutta se ei ole välttämätöntä. Voit ottaa mukaan myös jonkun läheisen ihmisen, joka tuntee sinut hyvin.

Tapaamisessa voit kertoa toiveistasi omalla tavallasi. Toiveet voivat olla esimerkiksi kuvia asioista, joita haluat tehdä avustajan kanssa.

Kun haet henkilökohtaista apua, sosiaalityöntekijä tarkistaa, onko sinulla asiakassuunnitelma. Asiakassuunnitelma on suunnitelma tuesta ja palveluista, joita vammainen ihminen tarvitsee.

Jos sinulla on asiakassuunnitelma, se on hyvä tarkistaa samalla, kun haet henkilökohtaista apua. Jos sinulla ei ole asiakassuunnitelmaa, pyydä, että sinulle tehdään sellainen. Teet asiakassuunnitelman yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa.

Kun asiakassuunnitelma on valmis, sosiaalityöntekijä tietää jo monta asiaa, joissa saatat tarvita apua.

Kerro tapaamisen lopuksi vielä tarkasti, mitä toivot henkilökohtaiselta avulta. Jätä sitten hakemus sosiaalityöntekijällä.

Näin olet hakenut henkilökohtaista apua.

Hyvinvointialue ottaa asian käsittelyyn ja miettii, myönnetäänkö sinulle henkilökohtaista apua. Lain mukaan hyvinvointialueen pitää tehdä päätös kolmen kuukauden kuluessa.

Henkilökohtainen apu -hakemuslomake (pdf)

Teksti perustuu Sanna Välkkilän artikkeliin Leija-lehdessä.