Kumppanuus

Lähde mukaan kumppaniksi kehittämään vammaisten ihmisten asumista. Etsimme kiinnostuneita yhteisöjä ja ihmisiä. Yhdessä edistämme yhdenvertaisuutta asumisessa. Myös vammaisilla ihmisillä on oikeus valita missä ja kenen kanssa asua, sekä oikeus tehdä muita omaa elämää koskevia päätöksiä ja valintoja. Kaikilla on oikeus omaan kotiin.

Toteutuakseen oikeudet vaativat konkreettisia tekoja. Teoilla tuetaan vammaisten ihmisten mahdollisuuksia saada tukea asumiseensa tavallisissa asumisympäristöissä ja päättää asumiseensa liittyvistä asioista muiden ihmisten tavoin. Kumppanuus on sitoutumista tekoihin, joilla kehitetään vammaisten ihmisten hyvää asumista.

Osaamista yhdenvertaiseen asumiseen

Asumisen kehittämiseen sitoutuvista henkilöstä ja yhteisöistä muodostuu verkosto, joka vahvistaa hyvään asumiseen liittyvää osaamista yhdessä. Yhteistä kehittämistoimintaa ja sen arviointia tukevat Asumisen laatukriteerit sekä sanasto.

Asumisen teoista muodostuu hyvän asumisen osaamispankki. Jaettua osaamista kartuttavia asumisen tekoja voit seurata ja ehdottaa Tekoja-sivulla.

Hyvä asuminen tarvitsee tekijöitä

Tarvitsemme sinua hyvän asumisen kumppaniksi. Asumisen kumppanit ovat vammaisten ihmisten asumisen kehittämisestä kiinnostuneita yhteisöjä ja ihmisiä. Mukana kumppanuudessa on muun muassa asumiseen liittyvän tuen järjestämiseen osallistuvia maakuntia, kuntia ja palveluntuottajia sekä muita yhteisöjä ja ihmisiä. Yhdessä kehitämme yhdenvertaista ja hyvää asumista.

Liity mukaan hyvän asumisen tekijäjoukkoon tai ilmaise heille tukesi.

 

Ilmoittaudu asumisen kumppaniksi täällä!