Foto: Liisa Huima

Gärningar

Boendegärningar är god praxis som stöder ett jämlikt boende för personer med funktionsnedsättning. 

Boendegärningar är tillvägagångssätt och rutiner med vilka personer med funktionsnedsättning får det stöd de önskar på platser där de vill bo och röra sig. De kan gälla anordnande av boende och service, bostaden och dess fysiska läge, livet i ett eget hem och delaktighet i en gemenskap.

Från ord till handling

På den här sidan kan du läsa om exempel på lyckade boendegärningar. Genom att fylla i vår blankett för boendegärningar kan du föreslå att din egen boendegärning publiceras.

Med hjälp av sakorden i samband med gärningen kan du filtrera och titta på andra gärningar som anknyter till sakordet. Hela terminologin och beskrivningarna av orden finns på Terminologi -sidan.

Pariskunnan yhteinen koti Avainringissä

Pariskunnan toive yhteisestä kodista onnistui Aulan Avainringin avulla. Avainrinki on tuettu verkostoasumispalvelu, joka mahdollistaa asumisen omassa kodissa ja tuen saamisen sinne sekä omannäköisen ja mielekkään arjen asukkaille. Avainringistä pariskunta sai oman vuokra-asunnon, […]

Läs mera

Etikett: Behov | Hem | Stödbaserat beslutsfattande