11-vuotisen oppivelvollisuuden purku

Kysymys 

Miten saan 11-vuotisen oppivelvollisuuden purettua lapselta ja voin laittaa hänet normaalisti kouluun? Lapsi on käynyt esikoulun jo ja haluan hänen siirtyvän ekaluokalle.

Vastaus 

Kysyin asiaa Kehitysvammaliiton Oppimateriaalikeskuksen johtajalta Leena Kokolta. Hän kertoi, että päätös puretaan koulutoimen hallinnollisena päätöksenä. Eri kunnissa on hiukan erilaisia toimintatapoja, mutta yleensä asia hoidetaan ottamalla yhteys koulupsykologiin joko suoraan tai esiopetusta antaneen tahon kautta. Jos lapsen opetuksesta on tehty erityisopetukseen ottamispäätös, tarkoittaa se myös sitä, että lain mukaan lapselle laaditaan HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Erityisopetuspäätöksessä päätetään myös kuuluuko oppilas 9- vai 11-vuotisen oppivelvollisuuden pariin.

Mikäli erityisopetuspäätös puretaan kokonaan, tarkoittaa se lapsen kannalta esimerkiksi kuntoutus-, arviointi-, avustaja- sekä yksilöllisten opetussuunnitelmapalveluiden poistumista. Koulutusorganisaatiolla on mahdollisuus tuottaa kyseisiä palveluita, mutta laki ei siihen enää velvoita. Kunnan tasolla tämä taas tarkoittaa valtionosuusrahojen menettämistä oppilaan tarvitsemien erityispalveluiden antamiseksi.

Erityisopetuspäätös voidaan purkaa koulupolun kaikissa vaiheissa. Ennen päätöksen purkamista on hyvä neuvotella käytännön tasolla purkamisen vaikutuksista, jottei lapsi jää vaille tarvitsemiaan tukitoimia. Näin yhteistyö kodin ja koulun välillä jatkuu lapsen parhaaksi.

Ystävällisin terveisin, Heli Hyttinen