Kehitysvammaisuus

Kehitysvammaisuus tarkoittaa vaikeutta oppia ja ymmärtää uusia asioita. Se rajoittaa kuitenkin vain osaa ihmisen toiminnoista. Kaikilla ihmisillä on erilaisia vahvuuksia ja kykyjä.

Kehitysvammaisuuden syitä on paljon. Kehitysvammaisuus voi johtua esimerkiksi häiriöistä perintötekijöissä tai odotusajan ongelmista. Kehitysvammaisuuden syynä voi olla myös esimerkiksi synnytyksen aikainen hapen puute, lapsuusiässä tapahtunut onnettomuus tai lapsuusiän sairaus. Viime vuosina geenitutkimus on löytänyt uusia syitä kehitysvammaisuuteen.

  • Suomessa on arviolta noin 50 000 ihmistä, joilla on kehitysvamma.
  • Kehitysvammaisuuden syy jää tuntemattomaksi noin 30 prosentissa vaikeista ja 50 prosentissa lievistä kehitysvammoista.
  • Kehitysvammaisuutta ei tule sekoittaa muihin vammaisuuden muotoihin, kuten liikuntavammoihin tai cp-vammaan. Ihmisellä voi kuitenkin olla useampi kuin yksi vamma.
  • Kehitysvammaisuus ei ole sairaus.

Kehitysvamman aste voi vaihdella vaikeasta vammasta lievään vaikeuteen oppia asioita. Usein käytetään lääketieteellistä jaottelua lievään, keskivaikeaan, vaikeaan ja syvään kehitysvammaisuuteen.

Mitä kehitysvammaisuus on?
Itsemääräämisoikeus ja sen tukeminen