Ammattilaisille

Kehitysvamma-ala sisältää laajan kirjon erilaisia ammatteja, ja työllistymismahdollisuudet ovat hyvät. Halu auttaa ja olla tukena arjen eri tilanteissa sekä kiinnostus tehdä työtä ihmisten parissa antavat hyvät lähtökohdat alalla työskentelyyn.

Työ kehitysvammaisten ihmisten kanssa on antoisaa, luovaa ja monipuolista, toisinaan haastavaakin. Vaikeimmin kehitysvammaisten ihmisten kanssa korostuvat perushoito ja kommunikoinnin tukeminen. Lievemmin kehitysvammaisten henkilöiden kanssa työ on ennen kaikkea ohjaamista, tukemista ja rinnalla kulkemista. Yleisimpiä ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi ohjaaja, hoitaja ja henkilökohtainen avustaja.

Valitse vammaistyö
Ensitiedon antaminen
Yksilökeskeinen työote