Ammattilaisille

Ihmisen perusoikeus on tulla kohdelluksi itsenäisenä henkilönä, jolla on valinnanvapaus omassa elämässään. 
Jokainen ihminen haluaa tulla huomatuksi ja kohdatuksi arvokkaana yksilönä.

Tältä sivulta löydät työkaluja ja toimintamalleja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten sekä heidän perheiden kohtaamiseen. Sivuilta löydät myös tietoa vammaisalan opinnoista ja työelämästä. 

Sivuilta löytyy lisäksi tietoa alan opinnäytteistä, tutkimusartikkeleista sekä projekteista.

Vammaisalan työt ja opinnot
Yksilökeskeinen työote